چطور مهره ها را بچینیم؟، چیدن مهره های سفید، چیدن مهره های سیاه، انجام حرکت شاه قلعه، شروط لازم شاه قلعه

 

نحوه چیدن مهره ها در شطرنج

 

در آموزش قبلی با صفحه ی شطرنج و حرکت مهره ها در شطرنج آشنا شدید. در این بخش از آموزش های گام به گام شطرنج که توسط باشگاه شطرنج ایران (خانه و مدرسه شطرنج مشهد) ارائه می شود، نحوه چیدن مهره های شطرنج و برخی نکات مربوط به شاه قلعه را فرا خواهید گرفت. 

 

مهره های سفید در عرض های 1 و 2 و مهره های سیاه درعرض های 7 و 8 قرار می گیرند.

2 رخ در گوشه های صفحه و کنار رخ ها، اسب ها قرار میگیرند و کنار اسب ها هم فیل ها جای می گیرند. وزیرها در خانه های همرنگ خود قرار می گیرند یعنی وزیر سفید در خانه ی سفید و وزیر سیاه 

هم در خانه ی سیاه قرار می گیرند و شاه هم در خانه ی آخر یعنی غیر همرنگ قرار می گیرد. پیاده ها یا سربازها هم در جلوی هر مهره قرار می گیرند و محافظ هر مهره هستند.

 

 

آموزش چیدن (چیدمان) مهره های شطرنج توسط مدرسه شطرنج مشهد

 

 

 

قانون دست به مهره شطرنج

 

یکی از اصول و قوانین شطرنج قانون دست به مهره می باشد؛ زمانی که نوبت حرکت با شماست:

 

1-   اگر به مهره ای دست زدید باید آن را حرکت دهید.

2-   تا زمانی که مهره در دست شماست هر جایی که بخواهید می توانید آن را بگذارید ولی به محض اینکه مهره را رها کردید حرکت شما تمام شده است و حق برداشت مجدد مهره را ندارید.

3-  اگر به مهره ی حریف دست زدید باید آن را با هر مهره ای می توانید بزنید مگر اینکه غیر ممکن باشد.

4-  اگر یکی از مهره هایتان بیفتد یا به هر دلیلی نامرتب باشد برای اینکه مهره را در جای خود قرار دهید باید از حریف اجازه بگیرید.

 

 

 

حرکت شاه قلعه

 

دلیل حرکت شاه قلعه:

 

شاه به یک جای امن برود چرا که مهمترین مهره شاه است پس باید شاه را از خطرها و حمله های دشمن حفظ کرد و اگر شاه کیش و مات شود ما بازی را باختیم هر چند از حریف مهره و امتیاز جلو باشیم.

 

انواع شاه قلعه:

 

شاه قلعه ی بزرگ: بین شاه و رخ 3 خانه فاصله است ( در واقع در جناح وزیر). این حرکت را با علامت(o-o-o) نشان می دهیم.

 

آموزش شاه قلعه بزرگ در شطرنج توسط خانه شطرنج مشهد

 

شاه قلعه ی کوچک: بین شاه و رخ 2 خانه فاصله است ( در واقع در جناح شاه). این حرکت را با علامت(o -o)نشان می دهیم.

 

آموزش شاه قلعه کوچک توسط باشگاه شطرنج مشهد

 

انجام حرکت شاه قلعه

 

برای انجام حرکت شاه قلعه به هر دو صورت ابتدا شاه دو خانه به سمت رخ می رود سپس رخ از روی سر شاه می پرد و دقیقا در کنار شاه قرار می گیرد. (نکته: اگر ابتدا دست به رخ گرفته شود نمی توان 

شاه قلعه رفت و باید با رخ یک حرکت انجام داد)

 

 

شرایط شاه قلعه:

 

 

برای شاه قلعه رفتن 4 شرط لازم است و تا این شرایط نباشد نمی توان شاه قلعه رفت:

 

1-  بین شاه و رخ هیچ مهره ای نباشد.

 

2-  شاه و رخ از اول بازی هیچ حرکتی نکرده باشند.

3- شاه کیش نباشد.

4- شاه از زیر کیش رد نشود.

 

 

آموزش شرایط شاه قلعه توسط باشگاه شطرنج ایران

 

شاه قلعه ی کوچک: بین شاه و رخ 2 خانه فاصله است ( در واقع در جناح شاه). این حرکت را با علامت(o -o)نشان می دهیم.

 

فیلم آموزش قلعه رفتن توسط استاد سعید پیرملکی مدیریت باشگاه شطرنج ایران

 

 

 

برچسب:  چطور مهره ها را بچینیم؟،  چیدن مهره های سفید،  چیدن مهره های سیاه،  انجام حرکت شاه قلعه،  شروط لازم شاه قلعه

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد