آیین نامه مسابقات بلیتس

مسابقات در ۷ دور به روش سوئیسی برگزار می شود .

در صورت برابر شدن امتیازات از پوئن شکنی به ترتیب زیر استفاده می شود:

۱.رویارویی مستقیم

۲.بوخ هولز قطع شده ۱

۳.بوخ هولز قطع شده ۲

۴.مجموع بوخ هولز

زمان مسابقات برای هر نفر ۳ دقیقه و به ازا هر حرکت ۲ ثانیه پاداش می باشد .

ورودی مسابقه مبلغ ۲۰۰۰۰تومان می باشد .

مبلغ ۵۰% ورودی شرکت کنندگان به عنوان جایزه به نفرات برتر اهدا می شود .

تلفن تماس : ۰۹۱۵۲۴۰۱۵۷۴ -۳۸۴۸۰۵۷۰

دکمه بازگشت به بالا