مسابقات ریتینگ داخلی باشگاه شطرنج ایران

مسابقات به نحوی طراحی شده است تا به تمامی نفراتی که در مسابقه ثبت نام نمایند ریتینگ و رتبه داخلی در باشگاه داده شود و برای حفظ ریتینگ شطرنج یا ارتقاء ریتینگ با بقیه هنرجویان مسابقه دهند.

 زمان این مسابقه 90 دقیقه برای هر نفر و به ازای هر حرکت 30 ثانیه پاداش داده می شود و پس از پایان این مسابقه فکری، بازی هنرجویان توسط اساتید تجزیه و تحلیل می شود تا با نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوند.

 پس  از پایان این مسابقه فکری، بازی هنرجویان توسط اساتید تجزیه و تحلیل می شود تا با نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوند.

طریقه ی رده بندی اولیه بازیکنان به ترتیب زیر است:

1. ریتینگ بین المللی

2. اولویت ثبت نام در مسابقه

آشنایی با قوانین مسابقه

-هربازیکن می تواند برای ارتقاء رتبه خود تا 5 نفر بالاتر از رتبه خود را مورد ادعا قرار بدهد 

و فقط در صورت پیروزی می تواند جای بازیکن را بگیرد و در صورت مساوی هیچ تغییری در رده بندی جدول بوجود نمی آید.                  

-هر بازیکنی که بازیکن دیگر را مورد ادعا برای مسابقه قرار میدهد باید هزینه مسابقه را پرداخت کند و مبلغ آن 10000تومان می باشد.

– اگر بازیکنی که مورد ادعا قرار گرفته در مسابقه شرکت نکند برای او باخت در نظر گرفته می شود و جایگاهش را از دست می دهد.

– هر بازیکنی که درمسابقه پیروز شود 70 امتیاز و اگر شکست بخورد 30 امتیاز و در صورت مساوی 50 امتیاز داده می شود.

– در صورتی که دو یا چند بازیکن، یک هنرجو را مورد ادعا قرار بدهد اولویت با کسی است که زودتر ثبت نام کرده باشد.

مهلت  ثبت نام مسابقه چهارشنبه هر هفته تا ساعت 12 می باشد.   

فواید مسابقه

-بازیکنان در طی هفته می توانند یک بازی فکری با تمامی قوانین مسابقات و ثبت حرکات را  انجام دهند و برای مسابقات استانی و کشوری آماده شوند.         

– بعد از پایان بازی مسابقه توسط اساتید باشگاه مورد بررسی قرار گرفته و هنرجویان با نقاط ضعف و قوت خود آشنا می شوند و تلاش می شود اشتباهات خود را دیگر تکرار نکنند.

این مسابقه به تمامی هنرجویان در تمامی سطوح برای افزایش توانایی فکر کردن توصیه می شود.

دکمه بازگشت به بالا