ریتینگ داران باشگاه شطرنج ایران

اسامی هنرجویان باشگاه شطرنج ایران که دارای درجه بین المللی از فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) می باشند :

 بروز رسانی : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

ردیف

نام و نام خانوادگی

 استاندارد

 

سریع

بلیتس

 

۱

بهنام براتی ۱۸۲۳۱۵۹۶۱۶۷۳
۲محمدجواد جوادی۱۸۰۳۱۶۵۱۱۰۷۲
۳ پارسا راحمی۱۷۲۳۱۷۰۶۱۷۱۸
۴ محمدکیان عبدی ۱۶۳۶۱۷۷۳
۵امیرحسین حیدریان۱۵۵۷۱۵۲۶

۶

ابوالفضل شیری۱۵۴۵۱۴۹۶۱۴۸۹

۷

امیرمحمد بصیری۱۵۰۰۱۳۵۱۱۲۶۷

۸

اشکان عصمتی۱۴۷۱۱۳۰۱۱۳۶۵
۹عرفان ظفر۱۴۰۲۱۲۹۶

۱۰

محمدصدرا واحدی۱۴۰۱۱۲۹۶۱۳۵۵

۱۱

امیرحسین کاملان۱۴۰۲۱۴۲۴

۱۲

عارف تابیده۱۳۸۷

۱۳

محمدصدرا واحدی۱۳۵۰۱۲۵۴۱۳۸۴

۱۴

امیر رضا امینی۱۳۷۰
۱۵والا جهانی یزدی۱۳۶۷۱۳۴۸۱۲۲۳

۱۶

ثمین خراسانی۱۳۲۸۱۳۶۱۱۴۵۷

۱۷

ابوالفضل اسدی۱۳۱۹۱۱۸۷۱۳۳۴
۱۸امیرعلی رحمانی خواه۱۲۹۵۱۳۰۶
 ۱۹ایمان حسن پور ۱۲۸۵۱۳۸۰۱۴۴۶
۲۰ سید علی جواهری ۱۲۷۴۱۲۶۵۱۳۲۸
۲۱ النا کامران نیا ۱۲۷۵۱۳۲۹۱۳۲۴
۲۲ارمیا گل میمی۱۲۶۴۱۳۱۹۱۲۹۵
۲۳ هلیا کامران نیا۱۲۳۹۱۲۰۲۱۲۷۶
۲۴فرنام ارغیانی۱۲۱۱۱۲۹۷۱۳۵۵
۲۵ سارا ساسان۱۱۸۷
۲۶ پارسا احمدپور۱۱۷۴۱۱۶۰۱۳۱۹
۲۷مسلم پارساراد۱۱۵۱۱۱۷۵۱۰۶۹
۲۸عرفان شاکری۱۰۹۷۱۱۲۲
۲۹هلنا انضباطی۱۰۶۱۱۰۸۱
۳۰اسماعیل قانعی۱۰۳۱
۳۱امیرحسام پارساراد۱۰۱۲
۳۲امیرسجاد خجسته۱۳۴۹
۳۳آبتین اکبری۱۲۶۰۱۲۵۲
۳۴محمدرضا گلرنگ۱۲۴۱
۳۵احسان باغبانی جاوید۱۱۲۱۱۰۸۳
۳۶آرنیکا مهربانی۱۱۶۴
۳۷یاسمین شوقی۱۰۹۰
۳۸امیرمحمد ملازاده۱۰۸۲
۳۹پارسا زارعی۱۰۰۸ 
۴۰مهراب بوژمهرانی۱۰۰۴
دکمه بازگشت به بالا