ریتینگ داران باشگاه شطرنج ایران

 

اسامی هنرجویان باشگاه شطرنج ایران که دارای درجه بین المللی از فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) می باشند :

 

 بروز رسانی : 1398/11/16

ردیف

نام و نام خانوادگی

 استاندارد

 

سریع

بلیتس

 

1

بهنام براتی 1823 1596 1673
2 محمدجواد جوادی 1803 1651 1072
3 پارسا راحمی 1723 1706 1718
4 محمدکیان عبدی  1636 - 1773
5 امیرحسین حیدریان 1557 - 1526

6

ابوالفضل شیری 1545 1496 1489

7

امیرمحمد بصیری 1500 1351 1267

8

اشکان عصمتی 1471 1301 1365
9 عرفان ظفر 1402 - 1296

10

محمدصدرا واحدی 1401 1296 1355

11

امیرحسین کاملان 1402 1424 -

12

عارف تابیده 1387 - -

13

محمدصدرا واحدی 1350 1254 1384

14

امیر رضا امینی 1370 - -
15 والا جهانی یزدی 1367 1348 1223

16

ثمین خراسانی 1328 1361 1457

17

ابوالفضل اسدی 1319 1187 1334
18 امیرعلی رحمانی خواه 1295 1306 -
 19 ایمان حسن پور 1285 1380 1446
20 سید علی جواهری 1274 1265 1328
21 النا کامران نیا 1275 1329 1324
22 ارمیا گل میمی 1264 1319 1295
23 هلیا کامران نیا 1239 1202 1276
24 فرنام ارغیانی 1211 1297 1355
25 سارا ساسان 1187 - -
26 پارسا احمدپور 1174 1160 1319
27 مسلم پارساراد 1151 1175 1069
28 عرفان شاکری 1097 1122 -
29 هلنا انضباطی 1061 1081 -
30 اسماعیل قانعی 1031 - -
31 امیرحسام پارساراد 1012 - -
32 امیرسجاد خجسته - 1349 -
33 آبتین اکبری - 1260 1252
34 محمدرضا گلرنگ - 1241 -
35 احسان باغبانی جاوید - 1121 1083
36 آرنیکا مهربانی - 1164 -
37 یاسمین شوقی - 1090 -
38 امیرمحمد ملازاده - 1082 -
39 پارسا زارعی - 1008  
40 مهراب بوژمهرانی - 1004 -