چطور مهره ها را بچینیم؟، چیدن مهره های سفید، چیدن مهره های سیاه، انجام حرکت شاه قلعه، شروط لازم شاه قلعه

نحوه چیدن مهره ها در شطرنج

 

 

در آموزش قبلی با صفحه ی شطرنج و حرکت مهره ها در شطرنج آشنا شدید. در این بخش از آموزش های گام به گام شطرنج که توسط باشگاه شطرنج ایران (خانه و مدرسه شطرنج مشهد) ارائه می شود، نحوه چیدن مهره های شطرنج را فرا خواهید گرفت. 

 

مهره های سفید در عرض های 1 و 2 و مهره های سیاه درعرض های 7 و 8 قرار می گیرند.

2 رخ در گوشه های صفحه و کنار رخ ها، اسب ها قرار میگیرند و کنار اسب ها هم فیل ها جای می گیرند. وزیرها در خانه های همرنگ خود قرار می گیرند یعنی وزیر سفید در خانه ی سفید و وزیر سیاه 

هم در خانه ی سیاه قرار می گیرند و شاه هم در خانه ی آخر یعنی غیر همرنگ قرار می گیرد. پیاده ها یا سربازها هم در جلوی هر مهره قرار می گیرند و محافظ هر مهره هستند.

 

 

آموزش چیدن (چیدمان) مهره های شطرنج توسط مدرسه شطرنج مشهد

 

 

قانون دست به مهره شطرنج

 

یکی از اصول و قوانین شطرنج قانون دست به مهره می باشد؛ زمانی که نوبت حرکت با شماست:

 

1-   اگر به مهره ای دست زدید باید آن را حرکت دهید.

2-   تا زمانی که مهره در دست شماست هر جایی که بخواهید می توانید آن را بگذارید ولی به محض اینکه مهره را رها کردید حرکت شما تمام شده است و حق برداشت مجدد مهره را ندارید.

3-  اگر به مهره ی حریف دست زدید باید آن را با هر مهره ای می توانید بزنید مگر اینکه غیر ممکن باشد.

4-  اگر یکی از مهره هایتان بیفتد یا به هر دلیلی نامرتب باشد برای اینکه مهره را در جای خود قرار دهید باید از حریف اجازه بگیرید.

 

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد