برگزاری مسابقات شطرنج در مدرسه شطرنج ایران

مسابقه رده سنی زیر ۶ و ۸ سال در مدرسه شطرنج مشهد

 

مسابقه رده سنی زیر ۱۰ و ۱۲ سال در مدرسه شطرنج مشهد

 

مسابقه رده سنی زیر ۱۴ و ۱۶ سال در مدرسه شطرنج مشهد

 

مسابقه سیمولتانه در باشگاه شطرنج مشهد

 
دکمه بازگشت به بالا