برگزاری مسابقات شطرنج در مدرسه شطرنج ایران

مسابقه رده سنی زیر 6 و 8 سال در مدرسه شطرنج مشهد

 

مسابقه رده سنی زیر 10 و 12 سال در مدرسه شطرنج مشهد

 

مسابقه رده سنی زیر 14 و 16 سال در مدرسه شطرنج مشهد

 

مسابقه سیمولتانه در باشگاه شطرنج مشهد

 
دکمه بازگشت به بالا