لیست انواع گواهینامه های معتبر باشگاه شطرنج ایران

--------------------------------------------------------------

 

باشگاه شطرنج ایران در راستای رقابت سالم و انگیزه آموزشی هنرجویان عزیز اقدام به صدور گواهینامه های علمی شطرنج، که دارای اعتبار لازم در بین گواهینامه های آموزشی هستند کرده است.

 

این گواهینامه ها در 3 سطح زیر قابل دریافت است

 

1- گواهینامه سطح مقدماتی

2-گواهینامه سطح متوسط

3-گواهینامه سطح پیشرفته

 

در زیر تصویر برخی از گواهینامه های هنرجویان باشگاه برای شما عزیزان قرارداده شده است

 

                                       

گواهینامه مقدماتی

                                         

گواهینامه متوسطه

 

 

                                         

گواهینامه پیشرفته