تلفن ثابت: 38480570-051 (4 خط) ساعت تماس : 21:00-16:00 14:00-9:00

پست الکترونیک : shatranjiran@gmail.com

آدرس :شعبه1: مشهد- پنجراه سناباد- روبروی سناباد 37- پلاک 352- باشگاه شطرنج ایران

تلفن همراه: 09152401574 ساعت تماس : 21:00-16:00 14:00-9:00

وب سایت : www.shatranjiran.com

لوگوی تلگرام
دکمه بازگشت به بالا