تلفن ثابت: ۳۸۴۸۰۵۷۰-۰۵۱ (۴ خط) ساعت تماس : ۲۱:۰۰-۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰-۹:۰۰

پست الکترونیک : shatranjiran@gmail.com

آدرس :شعبه۱: مشهد- پنجراه سناباد- روبروی سناباد ۳۷- پلاک ۳۵۲- باشگاه شطرنج ایران

تلفن همراه: ۰۹۱۵۲۴۰۱۵۷۴ ساعت تماس : ۲۱:۰۰-۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰-۹:۰۰

وب سایت : www.shatranjiran.com

لوگوی تلگرام
دکمه بازگشت به بالا