چرا کاردرباشگاه شطرنج ایران

 

باشگاه شطرنج ایران از سال 1387  زیر نظر اداره ورزش و جوانان مشهد در زمینه آموزش شطرنج فعالیت می کند؛ این باشگاه برای بسیاری از هم میهنان در شهر مشهد چه از نظر 

همگانی و چه از نظر قهرمانی کلاس های آموزشی شطرنج را برگزار می کند. اکثر خانواده ها از نتیجه کار این باشگاه راضی بوده اند و شاهد مزایای شطرنج برای ذهن کودکان خود و 

همچنین قهرمانی های پی در پی ایشان بوده اند.

 

باشگاه شطرنج ایران (خانه و مدرسه شطرنج مشهد) برای بهترین آموزش همیشه بروز می باشد.

کلاس A
کلاس B
کلاس C
کلاس D

فرهنگ کاری در باشگاه شطرنج ایران

 

با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت بعمل آمده، فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است. فرهنگ 

سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می گذارد و می تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی یا مانعی در راه پیشرفت 

بشمار آید.

فرهنگ سازمانی در باشگاه شطرنج ایران بر اصول صداقت و اعتماد استوار است، زیرا ایجاد روح اعتماد و صداقت در محیط کار از پارامترهای اساسی مشتری مداری است و باید به 

این نکته ایمان داشته باشیم که حیات یک مؤسسه به رضایت مشتریان وابسته است و تا زمانی که مشتری را قلباً باور ننماییم و به آنها اعتماد نکنیم، مورد اعتماد آنها واقع 

نخواهیم شد.
 

  • نیازهای شغلی :

             1 . مربی شطرنج
              2 .کارآموز شطرنج

 

 

فایل روزمه    دانلود Doc

 فایل رزومه    دانلود  Pdf  


لطفاً در صورت دانلود فایل doc  رزومه، آن را پر نمایید و سپس به آدرس ایمیل داده شده ارسال نمایید.

در صورت دانلود فایل pdf، از فایل پرینت تهیه نمایید و پس از پر کردن فرم عکس آن را به ایمیل داده شده ارسال نمایید.

saeidpirmaleki2000@gmail.com