آموزش ترکیب های پیاده در شطرنج- بخش اول

آموزش ترکیب های پیاده در شطرنج- بخش اول

پیاده ضعیف ترین مهرهء شطرنج است، اما هنگامی که به عرض هشتم (اول) نزدیکتر می شود،ارزش و تاثیر آن در بازی افزایش می یابد.

بیشتر ترکیب های پیاده به ترفیع آن(به وزیر یا سوار های دیگر) مربوط می شود.

ترکیب های بر اساس حمله دوگانه پیاده یا “چنگال پیاده” نیز وجود دارد.

در ادامه آموزش های مربوط به ترکیب شطرنج گردآوری شده توسط مدرسه شطرنج مشهد، در این بخش برای شطرنجبازان عزیز می خواهیم آموزش ترکیب های پیاده را توضیح دهیم. 

مثال 1. راهگشایی پیاده.

آموزش راه گشایی پیاده در مباحث ترکیب های پیاده شطرنج

نوبت سفید

همانطور که در شکل مشخص است هرچه پیاده به عرض آخر نزدیک تر شده باشد از ارزش بیشتری برخوردار است.

برای نمونه پیاده های سفید به عرض آخر نزدیک تر شده اند و سفید می تواند با استفاده از سد شکن پیاده از پیاده های سیاه عبور کند.

1.b6,   axb6

2.c6    bxc6

3.a6            

یا

1…cxb6           

2.a6     bxa6   

      3.c6                 

اگر پیاده به اسبی که در عرض آخر است حمله کند، ترفیع آن تقریباً مسجلٍٍّ است.

مثال 2.

آموزش ترکیب های پیاده شطرنج توسط مدرسه شطرنج مشهد

نوبت سفید 

در شکل بالا که توسط تیم آموزش باشگاه شطرنج مشهد آماده شده است، به این نکته اشاره دارد که پیاده سفید فقط دو خانه تا وزیر شدن فاصله دارد اما برای پیشروی فیل و اسب سیاه مزاحمت ایجاد کرده است پس سفید با یک قربانی زیبا و ساده 1.Rxd8+  راه پیاده را باز می کند.

1.Rxd8+   Nxd8   2.e7             

اگر پیاده ای در ستون کناری صفحه به اسبی که در b7 یا g7  است حمله کند، و صفحه خلوت باشد، به احتمال بسیار زیاد این پیاده وزیر می شود.

مثال 3.  پوزیسیون  آ.شرون.

آموزش ترکیب پیاده شطرنج توسط پوزیسیون آ.شرون.

نوبت سفید

1.Ng7+    Nxg7     2.h6   Kf7    3.h7.  

      

حذف مانع پیاده پیشرفته

 

مثال 4. واریاسیونی از بازی استالبرگ – منچیک ، مسکو1935.

آموزش ترکیب پیاده شطرنج توسط واریاسیونی از بازی استالبرگ - منچیک

نوبت سیاه

در شکل بالا که نمونه بسیار خوبی برای آموزش شطرنج می باشد، قسمت ترکیب پیاده برای نشان دادن حالتی است که پیاده پیشروی کرده توسط مهره های حریف مسدود شده باشد

می توان با قربانی دادن راه پیاده را باز کرد .

1…Qxb3      2.axb3    a2     3.Qd1    Bxc3   و سیاه می برد           

 

تکلیف:

ترکیب های پیاده شطرنج- باشگاه شطرنج مشهد

نوبت سفید


در این شکل پیاده b7‌ سفید بسیار پیشروی کرده و فقط یک خانه تا وزیر شدن فاصله دارد و شاه سیاه مزاحم است پس باید شاه سیاه را به یک خانه دیگر بکشانیم
پس 1.Ba7+‌می کنیم .

1.Ba7+    Rxa7     2.Rxa7  و سفید می برد      

آموزش ترکیب پیاده شطرنج توسط خانه شطرنج مشهد

نوبت سیاه

1.Rxb2!   Qxb2     2.Qxc8+    Nxc8     3.d7              

و پیاده وزیر می شود.
 

 

 

 علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند

 

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F
 

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج

دکمه بازگشت به بالا