در ادامه درس ترکیب های اسب شطرنج که در کلاس های شطرنج مدرسه شطرنج مشهد آموخته ایم، دانستن ویژگی های مهره ها و طرز هماهنگی آنها با یکدیگر به شطرنجبازان جوان کمک می کند تا حس ترکیبی خود را پرورش دهند.

ترکیب های زیر مبتنی بر قدرت ضربتی حرکت اسب در شطرنج هستند.

مثال 1.

این حالت در بازی های عملی کلاس های شطرنج زیاد رخ می دهد.

آموزش ترکیب اسب بر اساس مباحث کلاس های شطرنج
      نوبت با سفید

قلعه رفتن در شطرنج یک موضوع بسیار مهم است. اگر قلعه نرویم حریف از کوچکترین فرصت ها استفاده می کند و در بسیاری از اوقات منجر به تلفات می شود. 

سفید با استفاده از همه ی سوارهای خود از موقعیت بد شاه حریف ( مرکز نشینی شاه) استفاده کرده و با استفاده از روش چنگال اسب موفق می شود یک پیاده ی مرکزی مهم را نابود کند.

1.Nxd5      Nxd5                             

       2.Qxd5      Qxd5     

3.Nc7+~                                      

4.Nxd5                                          

مثال 2.   نوبت سفید

آموزش ترکیب اسب بر اساس مباحث کلاس های شطرنج

” چنگال اسب” یکی از روش های تاکتیکی مورد علاقه و پر استفاده ی هنرجویان باشگاه شطرنج ایران است.

سفید از هماهنگی سوارهایش نهایت استفاده را برده و با یک ادامه ی اجباری وضعیت را به نفع خود تغییر می دهد.

 1.Bxf7+     Rxf7                                

2.Rh8+       Kxh8                             

3.Nxf7+~                                        

4.Nxd6                                            

مثال 3.  نوبت سفید
تسوکرتورت-آندرسن،برلین1865

پوزیسیونی از تسوکرتورت-آندرسن،برلین برای ترکیب اسب شطرنج- باشگاه شطرنج

با توجه به گسترش بهتر سفید و غیر فعال بودن سوارهای سیاه و همچنین مرکز نشینی شاه سیاه باز هم سفید از تاکتیک چنگال استفاده کرده و وزیر خودش را در ازای اسب حریف قربانی می کند تا در نهایت از برتری ماتریالی برخوردار شود. 

1.Qxg8    Rxg8?                                    

  ادامهء 1…Cxd5       2.Qxh8      dxc4      3.Bh6             Qe7 بهتربود.

2.Nf6+      Ke7                                              

3.Nxg8+     Ke8                                             

4.Nf6+      Ke7                                              

5.Nxd7                                                       

مثال 4.   نوبت سفید

آموزش ترکیب اسب توسط شطرنج مشهد

قربانی وزیر در ازای پیاده یک حالت اجباری را به وجود می آورد که سفید دو چنگال اسب متوالی داشته و در نهایت به برتری ماتریالی ( امتیازی) برسد. 

1Qxa7+!     Nxa7                         

2.Nb6+     Kb8                            

3.Nxd7+      Kc7               

4.Nxf6~                              

5.Nxh5                    
 

  تکلیف نوبت سیاه

پوزیسیونی از بازی اویوه-بوگولیوبوف، مورافسکا اوستراوا،1923.

آموزش ترکیب اسب شطرنج توسط پوزیسیونی از بازی اویوه-بوگولیوبوف، مورافسکا اوستراوا

با توجه به اینکه باز هم شاه سفید قلعه نرفته است، سیاه با یک قربانی سوار و سپس قربانی وزیر حالت چنگال را به وجود آورده و برتری امتیازی را کسب می کند. 

1…Bxf2+                   

       2.Kxf2      Qxc3         

3.Qxc3     Ne4+~     

      4…Nxc3                                                                              

آموزش ترکیب اسب در شطرنج توسط آموزشگاه شطرنج مشهد

سفید حرکت N7  g6 را انجام داد. منظور چیست؟

 علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکت مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F
 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج

دکمه بازگشت به بالا