معرفی اساتید و مربیان باشگاه شطرنج ایران

از آنجایی که حرفه آموزش شطرنج بر اساس تجربه و دانش مربیان و عشق به معلمی ارزیابی می گردد، نحوه آموزش نیز امری مهم محسوب می شود. 

آموزش شطرنج خصوصا به کودکان باید به گونه ای باشد که حتی المقدور باعث نشود خلاقیت کودکان تحت الشعاع قرار گیرد.

اساتید و مربیان باشگاه شطرنج ایران

انبوه قوانین و تئوری های گوناگون و حجیم باید طوری بیان شود که حافظه کودکان همراه با قدرت فکری و محاسبه ای مغز آنها به تدریج  توسط  استدلال تقویت شود و آموزش اصول بصورت مختصر و بر اساس آموزش و تمرین  تفکر و تقویت قدرت محاسبه و شمردن از طریق تصویرسازی ذهنی انجام شود.

یادگیری و آموزش شطرنج مخصوصاً برای کودکان نیاز به صبر و توانایی بسیاری دارد. این امر باعث گردیده که مربیان مدرسه شطرنج مشهد ، نسبت به این موضوع به درک عمیقی دست یابند و با استفاده از خلاقیت های خود، متدهای آموزشی منحصر به فرد و ویژه ای ابداع کنند که موجب ایجاد علاقه و شوق یادگیری بیشتری در ذهن کودکان شود. بطور مثال برخی آموزش ها به صورت شعر و داستان تدریس می شود.

معرفی مربیان باشگاه شطرنج ایران

دکمه بازگشت به بالا