آموزش مات عربی

در مراحل پایانی وسط بازی و آخر بازی، رخ ها توانایی خود را آشکار می کنند. آن ها در ستون ها و عرض های باز بیشترین کارآیی را دارند و این حالت معمولاً در مراحل آخر بازی اتفاق می افتد(هنگامی که سوارها و پیاده ها تعویض شده اند.) اگر یک رخ بتواند به عرض هفت یا هشت حریف نفوذ کند، اغلب او را تحت فشار قرار می دهد. افزون بر آن، با وجود اسب سفید در خانه f6 یک شبکه مات بسیار رایج ایجاد می شود. در این مطلب از آموزش شطرنج به آموزش مات عربی می پردازیم.

الگوی پایه برای آموزش مات عربی

آموزش مات عربی در شطرنج توسط باشگاه شطرنج ایران

نوبت سفید

با وجود رخ در عرض هفتم سفید با حرکت  1.Rh7 مات می کند.

اسب با استقرار فوق العاده ای خود در f6 از رخ حمایت و خانه g8

را از دسترس شاه خارج می کند.

نوبت سفید

با وجود رخ در عرض هشتم، سفید با  ۱.Rg8 مات می کند.

اسب سفید با پیاده ی g5 که خانه h6 را نیز پوشش می دهد، حمایت می شود.

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلامانع می باشد.

دکمه بازگشت به بالا