آموزش حمله به شاه در قلعه موافق- بخش دوم

 

زندیگینامه مختصر امانوئل لاسکر.

بازی پورگس - لاسکر، نورمبرگ1896.

 

1.e4    e5     2.Nf3   Nc6    3.Bb5    Nf6    4.O-O    Nxe4

     5.d4   Be7   6.Qe2   Nd6 

 

  7.Bxc6   bxc6 

    8.dxe5   Nb7      9.b3    O-O    10.Bb2 

 

  d5        

11.exd6   cxd6   12.Nbd2   Re8

13.Rfe1   Bd7 

 

  14.Ne4?

(حرکت 14.Qf1 لازم بود)    

15.Ned2   Ba3   16.Be5     f6    17.Qa6   fxe5  

                            18.Qxa3 

  e      19.Nd4    Qf6       20.c3     Rf8          

    21.f3   Qg5      22.Qc1

   Nc    23.Nf1  Qg6    

          24.Re3   Nd3   25.Qd1   Nf4       26.Ng3   h 

 

   27.Ne2     Nxg2

   (ترکیب برنده) 

 28.Kxg2   exf3+    29.Rxf3   Bh3+! 

 

  30.Kxh3   

(30.Kf2    Rxf3+    31.Kxf3    Rf8+    32.Ke3    h4)

  30...Qg4+        31.Kg3    Qxf3+   32.Kg1

    h4     

    33.Nh1    (33.Nf1  h3)    Qe3+   

                  

سفید تسلیم شد.  

 این نمونه ای بود از حمله با سوار به کمک پیاده حاشیه صفحه.

 

 

علائم اختصاری: علائمی هستند که به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

 

فرانسوی                            انگلیسی

وزیر  Q                                     D

شاه   K                                     R

رخ     R                                     T

اسب  N                                    C

فیل   B                                      F   

 

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد