آموزش ترکیب با سوارهای سنگین(بخش اول)

تهیه شده توسط تیم پشتیبان آموزشی مدرسه شطرنج مشهد

 

ویژگی سوارهای سنگین،قدرت عمل آنها در ستون های باز و عرض های آخر (هفتم و هشتم یا اول و دوم) است.

ترکیب های که در آنها از موقعیت های بسته و محدود شاه حریف در عرض آخر بهره برداری می شود،کاملاً نمونه وار اند.
 

مثال ۱. نوبت سفید

۱.Qxb3   Qxb3     ۲.Rxd8+

در همین نمودار اگر یک رخ دیگر سفید در d2 و یک رخ دیگر سیاه در c8 می بود، آن وقت۱.Qxb3 اشتباه فاحشی به شمار می آمد، زیرا   

۱…Qxb3    ۲.Rd8+    Re8!

آموزش ترکیب با سوارهای سنگین در شطرنج

در آموزش شطرنج شیوه باز کردن روزنه فرار باید گفته شود تا جلوی ترکیب های ماتی گرفته شود در این مثال بازیکن سیاه روزنه فرار باز نکرده است و فقط وزیر از خط آخر دفاع می کند چون وزیر از فیل دفاع می کند می توان     Qxb3     را انجام داد و جلو افتاد.
 

مثال ۲.   نوبت سفید

آموزش ترکیب با سوارهای سنگین توسط مدرسه شطرنج

  ۱.Ra7!    Qb6     ۲.Rb7!

چنین عملیاتی در صورت وجود “گریزگاه”در حفاظ شاه نیز با هنگامی که خانه گریز تحت کنترل باشد به موفقیت می انجامد

در این مثال سیاه روزنه فرار باز نکرده است و سفید می تواند با حمله به وزیر سعی کند مهره هایی که از آخر دفاع می کند را کم می کند.


 

مثال ۳. نوبت سیاه

کورچنوی – لوِنفیش، مینسک ۱۹۵۳.

آموزش ترکیب با سوارهای سنگین در شطرنج با پوزیسیونی از کورچنوی - لوِنفیش

۱…Rxe4!    ۲.Rxe4    Qxd6!    ۳.Qxb4   Qxc5

در دیاگرام بالا بازیکن سفید روزنه فرار باز کرده است اما توسط فیل بسته شده است و روزنه خوبی باز نشده است پس سعی میکنیم مهره مدافع عرض اول را کم کنیم.

 

مثال ۴.
آلخین – بوگولیوبوف، بازی سیزدهم رویارویی، برلین۱۹۲۹

آموزش ترکیب با سوارهای سنگین با پوزیسیونی از آلخین - بوگولیوبوف

سفید ۱.bxa4? بازی کرد و پس از حمله دوگانه   ۱…Qe4!سوار از دست داد.

 

 

تکلیف   نوبت سفید

آموزش ترکیب با سوارهای سنگین(بخش اول)

۱.Qxd7      Qzd7         ۲.Rdxd7
حرکت ۲.Rexd7 بد بود، زیرا

۲…Rxd7   ۳.Rxd7   Re1+  ۴. Nf1   Ne2+   ۵.Kh1   Rxf1# 

 

نوبت سفید

پوزیسیونی از بازی گولدین – باگداتیف ، باکو۱۹۶۳

 

آموزش ترکیب با سوارهای سنگین در شطرنج با پوزیسیونی از بازی گولدین - باگداتیف

 ۱.Qb4!   Rd8   ۲.Rcd5   Rd3    ۳.R5xd3

 

 

علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

 

فرانسوی                           انگلیسی

وزیر   Q                                 D

شاه  K                                   R

رخ    R                                   T

اسب N                                  C

فیلB                                      F   

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج مشهد

دکمه بازگشت به بالا