آموزش شروع بازی ایتالیایی

 

حرکت های اولیه این گشایش e5 1.e4 چنین است:

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc3

سفید خانه  را نشانه می گیرد. شاخه هی گوناگون منجر به بازی های حاد و داغی می شود که سیاه البته با تنظیم طرح صحیح می تواند تهدیدهای سفید را دفع کند.

 

3...Bc5

این حرکت مشخص کننده بازی ایتالیایی است. به نمودار زیر نگاه کنید:

 

قدمت بازی ایتالیایی به اواخر قرن پانزدهم می رسدو این گشایش در شطرنج مورد تجزیه و تحلیل فراوان قرار گرفته است.

حرکت 3...Nf6 منجر به گشایش دیگری به نام " دفاع دو اسب " می شود.

 

4.c3

این یکی از ادامه های اصلی بازی ایتالیایی است و سفید می خواهد مرکز پیاده ای نیرومندی ایجاد کند. تجربه نشان داده که اگر سیاه راه درستی برای مقابله در پیش بگیرد، سفید در این طرح به موفقیت نمی رسد. از این رو شاخه هایی که با حرکت 4.d3 یا 5.Nc3 آغاز می شوند، نسبتا رواج دارند. مثلا

4.d3 Nf6 5.Nc3 d6 6.Bg5

یک حرکت ممکن در این لحظه 6.Be3 است که در سطور بعد از آن صحبت خواهیم کرد.

در صورت 6.o-o Bg4

آچمزی f3 برای سفید خوب نیست. مثلا کرس شاخه زیر را بررسی کرده است:

7.Be3 Nd4 8.Bxd4 Bxd4 9.h3 Bh5

و حالا در صورت

10.g4 Bxc3 11.bxc3 Nxg4 12.hxg4 Bxg4

13.d4 Qf6 14.Be2 Bh3

سیاه تهدیدهای خطرناکی دارد.

6...h6 7.Bxf6

در صورت

7.Bh4 g5  8.Bg3 Bg4

وضع سیاه بهتر است. در ضمن پس از

8.Nxg5  hxg5 9.Bxg5

سیاه چون قلعه نرفته می تواند با

9...Rg8 10.h4  Be6

مقابله کند و سفید به ازای سواری که قربانی کرده جبرانی ندارد.

7...Qxf6  8.Nd5 Qd8

حرکت 8...Qg6 جالب اما خطرناک است. البته در صورت

9.Nxc7+ Kd8 10.Nxa8 Qxg2 11.Rf1 Bg4

سفید با حمله کوبنده ای مواجه می شود. اما ادامه خوبی برای سفید وجود دارد:

9.Qe2 Bg4 10.c3 Bb6  11.a4

و حالا سیاه چه قلعه بزرگ برود و چه قلعه کوچک، حرکت 12.a5! برای او ناخوشایند است.

9.c3 Ne7

و پوزیسیون متعادل است.

حالا حرکت 6.Be3 را بررسی می کنیم:

6.Be3 Qe7

تعویض در e3 به ضرر سیاه است. چون بعد از 7.fxe3 ، ستون f به نفع سفید باز می شود.

اما حالا تعویض در c5 نیز برای سفید خوب نیست. چون بعد از  7.Bxc5 dxc5 خانه d4 به دست سیاه می افتد.

این از مواردی است که دوبل شدن پیاده ها منجر به تقویت مرکز می شود و بنابراین مجاز است.

7.Qd2 Nd8

این ادامه ای است که چیگورین توصیه کرده است. سیاه با ...c6 خانه ی d5 را کنترل می کند و در مانورهای آینده امکانات سیاه کمتر از سفید نخواهد بود.

در این حالت اگر سفید قلعه بزرگ برود، ممکن است بازی مهیجی پدید آید.

به نمودار زیر توجه کنید:

سیاه چنین پاسخ می دهد:

4...Nf6

حرکتی ضروری. سیاه ضمن حمله به e4 آماده قلعه رفتن می شود. سیاه دو امکان دیگر هم در اختیار دارد که البته به قدرت 4...Nf6 نیستند. یکی 4...d6 و دیگری 4...Qe7

نخست نگاهی می اندازیم به 4...d6

4...d6  5.d4 exd4 6.cxd4 Bb6

در صورت 6...Bb4+ سفید با 7.Kf1! پاسخ می دهد و حالا تهدید 8.d5 و بعد +Qa4 را دارد. البته در صورت 7...Bg4 حرکت 8.d5 غلط است.

8.d5 Bxf3! 9.gxf3 Ne5 10.Qa4+ Qd7

11.Qxb4? Qh3+ 12.Ke1 Qxf3 13.Rf1 Qxe4+

ادامه صحیح برای سفید این است:

8.Qa4! a6  9.Bd5 Qd7 10.Be3 Nge7

11.h3 Bxf3  12.gxf3 b5  13.Qb3 

و حالا به علت تهدید

14.Bxc6 Nxc6 12.d5 

سیاه باید f7 را از دست بدهد.

 

 

 

تهیه و تنظیم: باشگاه شطرنج ایران

خانه و مدرسه شطرنج مشهد

هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع بلامانع است.