1400/05/16 نویسنده : amir miri
560 0 0

بهترین کلاس آموزش شطرنج برای کودکان در مشهد ویژه

می خواهیم به اهمیت و ویژگی های یک محیط آموزشی خوب و بهترین کلاس آموزش شطرنج برای کودکان در مشهد بپردازیم. اگر محیط آموزشی و اساتید پویا، شاد و صمیمی باشند به تعاملات اجتماعی کودک کمک بزرگی می کند.