1400/10/22 نویسنده : amir miri
1255 0 1

آموزش ساخت صفحه شطرنج چوبی ویژه

اگر شما به دنبال آموزش ساخت صفحه شطرنج چوبی هستید، مطمئنا روش ساخت این مهره ها و صفحه شطرنج چوبی برای شما می تواند جالب باشد. در باشگاه شطرنج ایران آموزش شطرنج چوبی را بخوانید.