1400/05/21 نویسنده : amir miri
679 0 0

خرید و دانلود کتاب آموزش بازی شطرنج ویژه

خرید و دانلود کتاب آموزش شطرنج از باشگاه شطرنج ایران.کتاب های آموزش شطرنج می توانند وسیله کمک آموزشی بسیار مناسبی برای درک بهتر مطالب آموزش داده شده در طی کلاس های شطرنج باشد.