مقالات شطرنج

وضعیت صفحه شطرنج در شروع بازی

شطرنج یک بازی بسیار قدیمی است که نخستین بار در حدود سده چهارم یاپنجم پس از میلاد مسیح در هندوستان ظاهر شد. اگرچه در مورد منشا و ریشه پیدایش شطرنج افسانه های بسیاری وجود دارد، اما هیچکس به درستی نمیداند که چه کسی اولین بار این بازی را اختراع کرده است.

شطرنج در حقیقت یک رقابت فکری میان دو بازیکن است.

این بازی، بر روی یک صفحه مربع شکل که به ۶۴ خانه مساوی سیاه وسفید تقسیم شده است انجام می گیرد. هر بازیکن، همیشه در گوشه سمت راست صفحه، در مقابل خود یک خانه سفید دارد. به خاطر داشته باشید:”خانه سفید، در گوشه سمت راست است.”

 

صفحه شطرنج

در این بازی ۳۲ مهره وجود دارد. ۱۶ مهره سفید و ۱۶ مهره سیاه. یکی از دو بازیکن مهره های سفید و دیگری مهره ها سیاه را دارد. شک (۲) چگونگی قرار گرفتن مهره ها را در آغاز بازی نشان می دهد. در همۀ شکلهای شطرنج حرکت مهره های سفید به طرف بالای صفحه و حرکت مهره های سیاه به سمت پایین صفحه است.

مهرۀ شطرنج یعنی یک پیاده یا یک سوار. “پیاده” هرگز “سوار” خوانده نمی شود. بنابراین هر بازیکن در ابتدای بازی، ۸ پیاده و ۸ سوار در اختیار دارد. جدول پایین تعداد هر یک از مهره های دو بازیکن و علامتهایی را که برای نشان دادن این مهره ها در شکلها بکار می روند، نشان می دهد:

نام مهره ها، تعداد آنها، نام خانه ای که در آن قرار می گیرد و علائم اختصاری آنها

 شکل (۲) وضعیت مهره ها را در شروع بازی نشان می دهد و شکلهای (۵ تا ۱۰) چگونگی قرار گرفتن تک تک مهره ها را نشان می دهند. بازیکنی که مهره های سفید را دارد، “سفید” خوانده می شود و بازیکن دارای مهره های سیاه نیز “سیاه” نامیده می شود.

چینش مهره ها در صفحه شطرنج

به نیمی از صفحه شطرنج که مهره های سفید بر روی آن قرار دارند جبهه سفید و به نیمۀ دیگر صفحه که مهره های سیاه بر روی آن هستند جبهه سیاه گفته می شود. این تقسیم بندی در شکل (۳) نشان داده شده است. در این شکل یک خط افقی فرضی جبهه سفید را از جبهه سیاه جدا می سازد.

جبهه سفید و جبهه سیاه

اگر به جای این خط، یک خط فرضی عمودی در میانۀ صفحۀ شطرنج بکشیم، دو وزیر در یک طرف صفحۀ شطرنج و دو شاه در طرف دیگر آن قرار می گیرند. آن قسمت از صفحۀ بازی که وزیرها در آن قرار دارند “جناح وزیر” و قسمت دیگر صفحه که دو شاه در آن هستند “جناح شاه” نامیده می شود. جناه شاهِ سفید همیشه در سمت راست او و جناح شاهِ سیاه در سمت چپ او قرار دارد. این اصل، هرگز تغییر پیدا نمی کند. ولو اینکه شاهها و وزیرهای دو طرف در حین بازی بر روی صفحه در حال حرکت باشند. به شکل (۴) نگاه کنید.

وضعیت صفحه شطرنج در شروع بازی

هر بازیکن به ترتیب نوبت خود، به بازی می پردازد و سفید همیشه آغازگر بازی می باشد. بر طبق قوانین بازی، یک بازیکن نمی تواند دو حرکت پشت سر هم انجام دهد. همانطور که نمیتواند نوبت خود را به دیگری واگذا کند. “حرکت” در بازی عبارت است از انتقال یک مهره از خانه ای که در آن قرار دارد به خانه ای که بر طبق قوانین شطرنج می تواند در آن پا بگذارد. اگر یک مهره حریف در خانه ای واقع شده باشد که ما به آن پا می گذاریم، آن مهره، گرفنه(زده) شده است و بنابراین از صفحه بازی خارج می شود و دیگر نمی تواند به بازی برگردد. بنابراین طبق در طی یک بازی، تعداد مهره ها، همیشه کاهش می یابد و هرگز اضافه نمی شود. دو مهره نمی توانند بطور همزمان در یک خانه قرار داشته باشند. همچنین یک بازیکن هرگز نمی تواند مهره های خود را بزند. هر مهره، در شطرنج حرکت مخصوص به خود را دارد، ومهره هایی که از یک نوع هستند، به یک شکل حرکت می کنند.

در بازی شطرنج، هدف گرفتن (اسیر کردن) شاه حریف است. شطرنج بازی که زودتر موفق به این کار شود، برندۀ بازی خواهد بود. اگر هیج یک از دو بازیکن موفق به این کار نگردد، بازی به نتیجه مساوی ختم می شود.

از آنجا که آموختن حرکات همۀ مهره ها در یک جلسه کاری دشوار است، ما این کار را مرحله به مرحله انجام می دهیم.

چگونه مهره ها را روی صفحه شطرنج بچینیم

 

شکلهای ۵ تا ۱۰

وضعیت رخها در صفحه شطرنج

رخها در خانه های گوشه هستند.

وضعیت اسبها در صفحه شطرنج

اسبهادر کنار رخها می نشینند.

وضعیت فیلها در صفحه شطرنج

فیلها در کنار اسبها جای می گیرند.

موقعیت دو وزیر در صفحه شطرنج

وزیر همیشه در خانۀ همرنگ خود بازی را شروع می کند.

موقعیت دو شاه در صفحه شطرنج

شاه ها در خانه های باقیمانده قرار می گیرند:

یعنی شاه سفید در خانۀ سیاه و شاه سیاه در خانۀ سفید.

محل قرار گیری مهره های پیاده در صفحه شطرنج

پیاده های هر جناح در ردیف جلو سوارهای خودی گذاشته می شوند.

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا