مقالات شطرنج

آموزش گامبی دانمارکی

در این قسمت از آموزش شروع بازی شطرنج به آموزش مختصر در مورد آموزش گامبی دانمارکی می پردازیم. شما می توانید شروع بازی های دیگر را هم از اینجا مطالعه نمایید.

گامبی دانمارکی با حرکات زیر شروع می شود:

۱.e4e5        2.d4      exd4           3.c3

این شروع بازی از آن جهت گامبی دانمارکی نامیده شده است که در قرن نوزدهم توسط عده ای از شطرنج بازان دانمارکی از جمله یک نفر قاضی موسوم به بلاکن اشتاینر مورد بررسی قرار گرفته است.

سوپی کو-آلخین(۱۹۴۲)

آلخین این بازی را در یک بازی همزمان با چشم بسته انجام داده است.

۱.e4          e5
۲.d4      exd4
۳.c3

این حرکت در مقایسه با

3.Qxd4Nc6

شانس بیشتری نصیب سفید می کند.
۳.  …          dxc3

سیاه با این حرکت یک پیاده می گیرد. اما در گسترش قوا عقب می افتد. یک ادامه خوب از این قرار است: 

۳. …d5!      4.exd5     Nf6!  5.cxd4    Bb4+  6.Bd2     Bxd2+        
۷.Qxd2     O-O

الخ

۴.Nxc3!

آلخین در گامبی دانمارکی همیشه این حرکت را ترجیح می داد.

۴. … Bb4

 حرکت 

4…d6 

بهتر است.

۵.Bc4       Qe7  6.Nge2

واضح است، سفید که در پی کسب “زمان” است خود را سرگرم دفاع از پیاده e4  نمی سازد.

۶. … Nf6   7.O-O   O-O    8.Bg5

یک آچمزی ناخوشایند، خانه d5 ضعیف است.

۸. …  Qe5

این حرکت سیاه بزودی رد می شود. حرکت 

8…..c6

بهتر بود.

۹.Bxf6!  Qxf6  10.Nd5

یک حرکت طبیعی

۱۳.…     Bxa3   14.bxa3

خوشبختانه سیاه بازی را واگذار نمی کند و ما از ترکیب درخشان آخر این بازی محروم نمی سازد.

۱۴.… c6
۱۵.Ne7+   Kh8
۱۶.Qd6!

گامبی دانمارکی- آموزش گامبی دانمارکی

یک اقدام نمونه وار برای ممانعت از گسترش قوای حریف، تهدید سفید 

 17.Ng6+ 

و سپس 

8.Qxf8+ 

است.

۱۶. …  Qd8

رخ سیاه که پای بند دفاع از خانه f7 است نمی تواند پست خود را ترک کند.

۱۷.Nd4     b6        18.Rc3!      c5

۱۹.Nf5   Ba6    20.Qg6!!

آموزش گامبی دانمارکی در شطرنج ایران

سیاه تسلیم می شود. زیرا با دو تهدید و خشن زیر مواجه می شود: 

1) 21.Qxg7#
۲) Qxh7+     Kxh7    22.Rh3#

اگر

20…hxg6   
۲۱.Rh3# 

آنوقت 20…fxg6 و اگر آنگاه:

۲۱.Nxg6+      hxg6               22.Rh3#

این یکی از آخرین بازی های آلخین بوده است.

ویدئویی از شروع بازی گامبی وزیر در بازی شطرنج که توسط مدرسه شطرنج ایران تهیه شده را مشاهده کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا