مقالات شطرنج

آموزش بازی وزیر در برابر پیاده (بخش اول)

دشواری ها هنگامی است که شاه طرف برتر از معرکه دور است و پیاده در عرض ماقبل ترفیع قرار دارد.

مثال 1

وزیر مقابل پیاده 01

1.Qf1 

 (بعد از تصرف خانه ترفیع، برد آسان می شود)

1…Kf3    2.Kc7   Ke3    3.Kd6   Kf3   4.Kd5   Ke3   

5.Kc4   Kf3   6.Kd3   Kg3   7.Ke3  

مثال 2

وزیر برابر پیاده 02

در اینجا شاه طرف ضعیفتر خانه ترفیع را درکنترل دارد. سفید با یک سلسله کیش، یا با حمله به پیاده و آچمز کردن آن، شاه سیاه را مجبور می کند که خانه ترفیع را اشغال کند. سپس شاه خود را به پیاده حریف نزدیک می کند. این مانور ممکن است بارها تکرار شود، تا زمانی که پیاده سقوط کند.

1.Qf8+     Kg2   2.Qe7   Kf1   3.Qf6+   Kg2   4.Qe5   Kf1

5.Qf4+   Kg2    6.Qe3   Kf1  7.Qf3+   Ke1   8.Kb6   Kd2  

9.Qf2   Kd1    10.Qd4+  Kc2    11.Qe3   Kd1   12.Qd3+  Ke1

13.Kc5   Kf2   14.Qd2  Kf1   15.Qf4+  Kg2   16.Qe3   Kf1   

17.Qf3+  Ke1   18.Kd4   Kd2   19.Qd3+   Ke1  20.Ke3 

اگر پیاده در هر یک از ستون های “b”،”d”  یا “g”  نیز بود، برد به همین ترتیب حاصل می شد.

اما اگر پیاده در ستون رخ (“a” و “h”)  یا ستون فیل (“c” یا “f”) باشد، این روش برد به نتیجه نمیرسدزیرا امکان های پات وجود دارد.

مثال 3

وزیر برابر پیاده 03

بعد از

1…Ka1

شاه سفید نمیتواند نزدیک شود.

مثال 4

وزیر برابر پیاده 04

بعد از

1…Ka1

سیاه تهدید

2…c1    

را دارد، و بعد از

2.Qxc2 

بازی پات می شود.

تکلیف

تکلیف وزیر برابر پیاده

نتیجه بازی چیست؟

1.d8=Q+    Ke2!

و بازی مساوی است، زیرا موقعیت شاه سفید بسیار بد است.   

 علائم اختصاری: علائمی هستند که به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند؛

فرانسوی                              انگلیسی

وزیر Q                                    D

شاه  K                                   R

رخ  R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا