1400/11/21 نویسنده : amir miri
499 0 2

آموزش حرکت سرباز در شطرنج ویژه

حرکت سرباز در شطرنج به چه صورت است؟ آموزش حرکت سرباز در شطرنج . تعداد مهره های پیاده یا سرباز در شطرنج از بقیه مهره ها بیشتر است و هر بازیکن هشت پیاده دارد که جلوی بقیه مهره ها گذاشته می شوند.

1400/11/03 نویسنده : amir miri
694 0 0

لزوم یادگیری ورزش شطرنج در سنین بالا و سالمندان ویژه

شطرنج در سالمندان باعث نبوغ خلاقیتی آنها خواهد شد و افراد عموما به کار های هنری روی خواهند آورد همچنین سالمندانی که دچار بیماری هایی هستند و در حال درمان هستند شطرنج کمک به روند بهبود آنها کرده است.

1400/10/22 نویسنده : amir miri
425 0 1

آموزش ساخت صفحه شطرنج چوبی ویژه

اگر شما به دنبال آموزش ساخت صفحه شطرنج چوبی هستید، مطمئنا روش ساخت این مهره ها و صفحه شطرنج چوبی برای شما می تواند جالب باشد. در باشگاه شطرنج ایران آموزش شطرنج چوبی را بخوانید.

1400/10/06 نویسنده : amir miri
266 0 0

چگونگی بهبود سریع در بازی شطرنج ویژه

برای بهبود سریع در بازی شطرنج می توانید مواردی مانند بازی های بیشتر، تجزیه و تحلیل بازی، بازی Puzzle Rush و ... را انجام دهید. یکی از مهمترین قدم ها در بهبود بازی شطرنج، تمرین است.

1400/09/28 نویسنده : amir miri
146 0 0

ورزش فکر و جسم در دوران کرونا ویژه

با ورزش فکر و جسم در دوران کرونا می توانید بر این بحران غلبه کنید. فعالیت های بدنی و تکنیک های آرامش می توانند ابزارهای ارزشمندی برای کمک به حفظ آرامش و حفظ سلامت خود در این مدت باشند.