مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج ایران در تاریخ 95/3/14در دوجدول  A و C  برگزار شد که در جدول  بهنام براتی با 4.5 امتیاز و بدون شکست قهرمان و محمد جواد جوادی با 4 امتیاز نایب قهرمان و شایان امینی با 4 امتیاز نفر سوم شد.

     


در جدول C  هنرجویان با استعدادی چون رادین عرب احمدی و مهسان انصاری نیا مشترکا قهرمان و محسن انصاری نیا نفر سوم شدند