مسابقات باشگاه شطرنج ایران در روز جمعه 95/3/7 در سطوح مقدماتی و حرفه ای برگزار شد. در جدول حرفه اى محمد جواد جوادى با ٤.٥ امتياز قهرمان ، اميرعلى رحمانى خواه با ٤ امتياز نايب قهرمان و اشكان عصمتى با ٣.٥ امتياز سوم شد.در جدول مقدماتى  عسل حكيمى با پنج برد و بدون شكست قهرمان وسهراب فرزين با  4  امتياز نايب قهرمان و حسين علوى با ٣ امتياز نفر سوم شد.