حضورفعال هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات جام فجر سال 1396
حضورفعال هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات بین المللی جام فردوسی سال 1395
افتخارآفرینی هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات استانی بهار 1396
قهرمانان باشگاه شطرنج ایران-مسابقات استانی سال 1397
  • 3259
  • 437 مرتبه
اختتامیه مسابقه جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران- بهمن ماه 98

اختتامیه مسابقه جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران- بهمن ماه 98

11/30/1398

 

 

 

مراسم اختتامیه مسابقه جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران در تاریخ 98.11.29 در شعبه 2 مدرسه شطرنج مشهد با حضور مقام آوران برگزار گردید. تصاویری از این مراسم تقدیم حضور شما می گردد: 

 

 

🏆پسران زیر 8 سال

مقام اول: سام جاودانی🥇
مقام دوم: امیرکیان رجب زاده🥈
مقام سوم: امیرعلی کاملان کافی🥉

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

 

                                                                                                                                                                           

🏆پسران زیر 10 سال

 

مقام اول: هومن صدرا سادات🥇

مقام دوم: برنا حافظ🥈

مقام سوم: پارسا سامانی🥉

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

 


🏆پسران زیر 12 سال

مقام اول: احسان باغبانی جاوید🥇
مقام دوم: مهدی یار هماوران و علی برکیش دوم مشترک🥈

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️


🏆پسران زیر14سال

مقام اول: ارمیا گل میمی🥇
مقام دوم: حسام پارساراد و سینا سلسبیل دوم مشترک🥈

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

 

🏆پسران زیر 16 سال

مقام اول: فرنام ارغیانی🥇
مقام دوم: عرفان ظفر🥈

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

 

 

🏆دختران زیر 6 سال

مقام اول: مهسا رجب زاده🥇
مقام دوم: اسما حسن پور🥈

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

 

🏆دختران زیر 8 سال

مقام اول: باران برادران و پرارین ادیال باف اول مشترک🥇
مقام سوم: هلیا شریف🥉

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

 

🏆دختران زیر10 سال

مقام اول: غزل نصیری🥇
مقام دوم: آرنیکا مهربانی🥈
مقام سوم: ثنا ثقة الاسلامی🥉

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

 

🏆دختران زیر 12 سال

مقام اول: هستی شریف🥇
مقام دوم: ثمین سرگزی🥈
مقام سوم: زهرا سپهری کیا🥉

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

 

🏆دختران زیر14 سال

مقام اول: النا کامران نیا🥇
مقام دوم: هلیا کامران نیا🥈
مقام سوم: هلنا قربانی🥉

 

 

باشگاه شطرنج ایران- خانه و مدرسه شطرنج مشهد