حضورفعال هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات جام فجر سال 1396
حضورفعال هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات بین المللی جام فردوسی سال 1395
افتخارآفرینی هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات استانی بهار 1396
قهرمانان باشگاه شطرنج ایران-مسابقات استانی سال 1397
  • 3258
  • 418 مرتبه
نتایج هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات آموزش و پرورش مشهد- بهمن 98

نتایج هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات آموزش و پرورش مشهد- بهمن 98

11/29/1398

 

 

 

 

 

♟❄️♟❄️♟❄️
❄️♟❄️♟
♟❄️♟
❄️♟


🌺 نتایج هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات ناحیه 4 آموزش و پرورش مشهد را به شما هنرجویان خوشفکر و خانواده گرامیتان تبریک عرض می نماییم:👏👌


👇✨👇✨👇✨👇✨

 

🏆هنرجوی گرامی مهدی یار هماوران عزیز🎖

کسب عنوان نائب قهرمانی انفرادی در مقطع دوره دوم ابتدایی در مسابقات ناحیه 4 آموزش و پرورش مشهد را به شما هنرجوی عزیز و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم🏆🥈

🌹🌹🌹🌹🌹

 

🏆هنرجوی گرامی پویا پیرنیا عزیز🎖

کسب مقام سوم انفرادی در مقطع دوره دوم ابتدایی در مسابقات ناحیه 4 آموزش و پرورش مشهد را به شما هنرجوی عزیز و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم🏆🥈

🌹🌹🌹🌹🌹

 

🏆هنرجوی گرامی پارسا سامانی عزیز🎖

کسب عنوان نائب قهرمانی انفرادی در مقطع دوره اول ابتدایی در مسابقات ناحیه 4 آموزش و پرورش مشهد را به شما هنرجوی عزیز و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم🏆🥈

🌹🌹🌹🌹🌹

 

 

هنرجوی گرامی آرتین اثنی عشری عزیز
کسب مقام سوم تیمی در مسابقات شطرنج بین مدارس دوره ی اول دبستان در ناحیه ۴، از دبستان پویندگان رسالت

🌹🌹🌹🌹🌹

 

🏆کسب مقام سوم  تیمی در مقطع دوره ابتدایی🎖

هنرجویان عزیز:

♟پدرام ادیال باف

♟امیرعباس میری نژاد

♟امیرمحمد جاویدی
 
پیروز باشید🌹


🎖
🎖🎖
🎖🎖🎖
🎖🎖🎖🎖❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

کسب مقام قهرمانی تیمی در مقطع دوره اول ابتدایی🏆🏅

هنرجویان عزیز:

♟پارسا سامانی 

♟طاها عزیزی

♟نیما خادم

پیروز باشید🌹


🎖
🎖🎖
🎖🎖🎖
🎖🎖🎖🎖❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

 

🏆کسب مقام نائب قهرمانی تیمی در مقطع دوره دوم ابتدایی🎖

هنرجویان عزیز:

♟مسلم پارساراد

♟حسام پارساراد

♟امیرمحمد ملازاده


پیروز باشید🌹
🎖
🎖🎖
🎖🎖🎖
🎖🎖🎖🎖❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

 

🏆هنرجوی گرامی مهتا توکلی عزیز🎖

کسب عنوان قهرمانی تیمی در مسابقات استانی آموزش و پرورش و مقام سوم انفرادی در این مسابقات را به شما هنرجوی عزیز و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم🏆🏅🥉

🌹🌹🌹🌹🌹

 

🏆هنرجوی گرامی سام جاودانی عزیز🎖

کسب عنوان نائب قهرمانی تیمی در مقطع دوره اول ابتدایی در مسابقات ناحیه 4 آموزش و پرورش مشهد را به شما هنرجوی عزیز و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم🏆🥈

🌹🌹🌹🌹🌹

 

🏆کسب مقام قهرمانی تیمی با اقتدار در مسابقات ناحیه  4 مقطع دوره دوم ابتدایی 🎖

هنرجویان عزیز:

♟صدرا واحدی

♟پویا پیرنیا


پیروز باشید🌹
🎖
🎖🎖
🎖🎖🎖
🎖🎖🎖🎖❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

 

باشگاه شطرنج ایران- مدرسه تخصصی شطرنج