کسب مقام قهرمانی در مسابقات متوسطه ناحیه ۳ مشهد ویژه

تقدیر و تشکر از هنرجویان پرتلاش باشگاه شطرنج ایران 🌹کیمیا انوری 🌸مهتا توکلی 🌺سعیده دهقانی