اخبار هنرجویان باشگاه

نتایج هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات آموزش و پرورش مشهد- بهمن ۹۸

♟❄️♟❄️♟❄️
❄️♟❄️♟
♟❄️♟
❄️♟


🌺 نتایج هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات ناحیه ۴ آموزش و پرورش مشهد را به شما هنرجویان خوشفکر و خانواده گرامیتان تبریک عرض می نماییم:👏👌


👇✨👇✨👇✨👇✨

نتایج مسابقات آموزش و پرورش مشهد- بهمن 98

🏆هنرجوی گرامی مهدی یار هماوران عزیز🎖

کسب عنوان نائب قهرمانی انفرادی در مقطع دوره دوم ابتدایی در مسابقات ناحیه ۴ آموزش و پرورش مشهد را به شما هنرجوی عزیز و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم🏆🥈

🌹🌹🌹🌹🌹

نتایج هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات آموزش و پرورش مشهد

🏆هنرجوی گرامی پویا پیرنیا عزیز🎖

کسب مقام سوم انفرادی در مقطع دوره دوم ابتدایی در مسابقات ناحیه ۴ آموزش و پرورش مشهد را به شما هنرجوی عزیز و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم🏆🥈

🌹🌹🌹🌹🌹

نتایج هنرجویان برتر باشگاه شطرنج ایران در مسابقات آموزش و پرورش مشهد- بهمن 98

🏆هنرجوی گرامی پارسا سامانی عزیز🎖

کسب عنوان نائب قهرمانی انفرادی در مقطع دوره اول ابتدایی در مسابقات ناحیه ۴ آموزش و پرورش مشهد را به شما هنرجوی عزیز و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم🏆🥈

🌹🌹🌹🌹🌹

نتایج هنرجویان برتر شطرنج ایران در مسابقات آموزش و پرورش مشهد- بهمن 98

هنرجوی گرامی آرتین اثنی عشری عزیز
کسب مقام سوم تیمی در مسابقات شطرنج بین مدارس دوره ی اول دبستان در ناحیه ۴، از دبستان پویندگان رسالت

🌹🌹🌹🌹🌹

نتایج هنرجویان برتر در مسابقات آموزش و پرورش مشهد- بهمن 98

🏆کسب مقام سوم  تیمی در مقطع دوره ابتدایی🎖

هنرجویان عزیز:

♟پدرام ادیال باف

♟امیرعباس میری نژاد

♟امیرمحمد جاویدی
 
پیروز باشید🌹


🎖
🎖🎖
🎖🎖🎖
🎖🎖🎖🎖❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

نتایج هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات آموزش و پرورش مشهد- بهمن 1398

کسب مقام قهرمانی تیمی در مقطع دوره اول ابتدایی🏆🏅

هنرجویان عزیز:

♟پارسا سامانی 

♟طاها عزیزی

♟نیما خادم

پیروز باشید🌹


🎖
🎖🎖
🎖🎖🎖
🎖🎖🎖🎖❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

نتایج هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات آموزش و پرورش مشهد- بهمن ماه 98

🏆کسب مقام نائب قهرمانی تیمی در مقطع دوره دوم ابتدایی🎖

هنرجویان عزیز:

♟مسلم پارساراد

♟حسام پارساراد

♟امیرمحمد ملازاده


پیروز باشید🌹
🎖
🎖🎖
🎖🎖🎖
🎖🎖🎖🎖❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

نتایج هنرجویان شطرنج ایران در مسابقات آموزش و پرورش مشهد- بهمن 98

🏆هنرجوی گرامی مهتا توکلی عزیز🎖

کسب عنوان قهرمانی تیمی در مسابقات استانی آموزش و پرورش و مقام سوم انفرادی در این مسابقات را به شما هنرجوی عزیز و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم🏆🏅🥉

🌹🌹🌹🌹🌹

نتایج هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات آموزش و پرورش مشهد- بهمن سال 98

🏆هنرجوی گرامی سام جاودانی عزیز🎖

کسب عنوان نائب قهرمانی تیمی در مقطع دوره اول ابتدایی در مسابقات ناحیه ۴ آموزش و پرورش مشهد را به شما هنرجوی عزیز و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم🏆🥈

🌹🌹🌹🌹🌹

نتایج هنرجویان باشگاه شطرنج ایران در مسابقات آموزش و پرورش مشهد- بهمن 98

🏆کسب مقام قهرمانی تیمی با اقتدار در مسابقات ناحیه  ۴ مقطع دوره دوم ابتدایی 🎖

هنرجویان عزیز:

♟صدرا واحدی

♟پویا پیرنیا


پیروز باشید🌹
🎖
🎖🎖
🎖🎖🎖
🎖🎖🎖🎖❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

 

باشگاه شطرنج ایران- مدرسه تخصصی شطرنج

دکمه بازگشت به بالا