اخبار هنرجویان باشگاه

اختتامیه مسابقه جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران- بهمن ماه ۹۸

مراسم اختتامیه مسابقه جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران در تاریخ ۹۸.۱۱.۲۹ در شعبه ۲ مدرسه شطرنج مشهد با حضور مقام آوران برگزار گردید. تصاویری از این مراسم تقدیم حضور شما می گردد: 

اختتامیه مسابقه جام اندیشمندان شطرنج باشگاه شطرنج ایران- بهمن ماه 98

🏆پسران زیر ۸ سال

مقام اول: سام جاودانی🥇
مقام دوم: امیرکیان رجب زاده🥈
مقام سوم: امیرعلی کاملان کافی🥉

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

اختتامیه مسابقه جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران در بهمن ماه 1398

🏆پسران زیر ۱۰ سال

 

مقام اول: هومن صدرا سادات🥇

مقام دوم: برنا حافظ🥈

مقام سوم: پارسا سامانی🥉

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

اختتامیه مسابقه جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران در بهمن ماه سال 98

🏆پسران زیر ۱۲ سال

مقام اول: احسان باغبانی جاوید🥇
مقام دوم: مهدی یار هماوران و علی برکیش دوم مشترک🥈

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

اختتامیه مسابقه جام اندیشمندان در بهمن ماه 98

🏆پسران زیر۱۴سال

مقام اول: ارمیا گل میمی🥇
مقام دوم: حسام پارساراد و سینا سلسبیل دوم مشترک🥈

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

اختتامیه مسابقه شطرنج در باشگاه شطرنج ایران- بهمن ماه 98

🏆پسران زیر ۱۶ سال

مقام اول: فرنام ارغیانی🥇
مقام دوم: عرفان ظفر🥈

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

 

اختتامیه مسابقه باشگاه شطرنج ایران- بهمن ماه 98

🏆دختران زیر ۶ سال

مقام اول: مهسا رجب زاده🥇
مقام دوم: اسما حسن پور🥈

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

اختتامیه مسابقه جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران- بهمن 98

🏆دختران زیر ۸ سال

مقام اول: باران برادران و پرارین ادیال باف اول مشترک🥇
مقام سوم: هلیا شریف🥉

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

اختتامیه مسابقه جام اندیشمندان شطرنج ایران- بهمن ماه 98

🏆دختران زیر۱۰ سال

مقام اول: غزل نصیری🥇
مقام دوم: آرنیکا مهربانی🥈
مقام سوم: ثنا ثقه الاسلامی🥉

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

اختتامیه مسابقه جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران

🏆دختران زیر ۱۲ سال

مقام اول: هستی شریف🥇
مقام دوم: ثمین سرگزی🥈
مقام سوم: زهرا سپهری کیا🥉

 

❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️⛄️❄️

اختتامیه مسابقه جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران- بهمن ماه 98

🏆دختران زیر۱۴ سال

مقام اول: النا کامران نیا🥇
مقام دوم: هلیا کامران نیا🥈
مقام سوم: هلنا قربانی🥉

 

 

باشگاه شطرنج ایران- خانه و مدرسه شطرنج مشهد

دکمه بازگشت به بالا