آموزش پیاده رونده دور

در سلسله آموزش های گام به گام شطرنج، تهیه شده توسط تیم آموزش باشگاه شطرنج مشهد، با آموزش پیاده رونده دور در خدمت شما شطرنجبازان عزیز هستیم.

پیاده رونده یکی از انواع پیاده قوی در شطرنج است که در ستونی که قرار دارد و همچنین در دو ستون مجاور خود هیچ پیاده ای از حریف مقابل این پیاده قرار ندارد و معمولا به راحتی قابل پیشروی است و از این رو به پیاده رونده نامگذاری شده است. 

در واقع پیاده رونده پیاده ای است که در راه ارتقاء آن هیچ کدام از پیاده های حریف نتوانند با آن مقابله کنند و بتواند بدون برخورد با پیاده های حریف به راه خود ادامه دهد. به طور کلی می توان گفت که پیاده رونده، پیاده ای است که از پیاده های دشمن در ستون خود و ستون های مجاور عبور کرده باشد.

پیاده رونده یک نقطه قوت به حساب می آید و هر چه پیشرفته تر باشد ارزش آن بیشتر می شود ( به شرطی که پیاده از دست نرود). به ویژه در شرایطی که بازی باز باشد، قدرت پیاده رونده نمود بیشتری پیدا می کند.

مثال 1.

آموزش پیاده رونده یکی از مباحث آموزش آخر بازی شطرنج توسط مدرسه شطرنج

پیاده رونده b5 پیاده دور است. همین امر به سیاه امکان پیروزی می دهد، هر چند که پوزیسیون شاه او مناسب نیست.

 

طرح برد:

1- راندن پیاده دور به قصد کشاندن شاه سفید و تعویض پیاده های “b” و “d”.

2- چون شاه سیاه در نزدیکی پیاده های جناح شاه قرار دارد، سیاه پیاده “g” را می گیرد و آخر بازی برنده “شاه و پیاده در برابر شاه” پیدا می کند.

 1.Ke4 (1.d6+    Kd7    2.Kd5   b4    3.Kc4    Kxd6    4.Kxb4    Ke5)

1…Kd6    2.Kd4  b4   3.Kc4   b3   4.Kxb3  Kxd5   5.Kc3   Ke4 

6.Kd2  Kf3   7.Ke1   Kxg4   8.Kf2   Kh3    و می برد

 

مثال 2.

آموزش پیاده رونده در شطرنج توسط خانه شطرنج مشهد

قلّت قوا به سفید امکان برد نمی دهد. بعد از 1…b6 تساوی حاصل می شود(ابتدا باید پیاده نامزد ترفیع را به پیش راند).

حرکت 1…a6 خطای فاحش است، زیرا سفید 2.a5 جواب می دهد و می تواند بعداً شاه سیاه را در g8 زمین گیر و او را به b7-b5 وادار کند.

تکلیف

مفهوم پیاده رونده در آخربازی شطرنج- باشگاه شطرنج

سفید وارد آخر بازی برنده پیاده ای می شود.

1.Rxf6   Rxc3   2.Rxf7+!

حالا سفید صاحب پیاده رونده دور در جناح شاه شده است)

2…Kxf7     3.bxc3

ممکن است بازی این طور ادامه یابد.

 

 

 علائم اختصاری: علائمی هستند که به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند؛

 

فرانسوی                              انگلیسی

وزیر       Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F
 

 

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

مدرسه تخصصی شطرنج مشهد

دکمه بازگشت به بالا