آموزش حمله به شاه قلعه نرفته در شطرنج- بخش اول

موقعیت شاه در صفحه شطرنج یکی از مهم ترین عوامل برای ارزیابی شطرنج است. به دلیل اینکه هدف نهایی در بازی مات کردن شاه حریف است. بنابراین برای رسیدن به این هدف حمله به شاه یکی از مهم ترین روش هاست.

هدف باشگاه شطرنج ایران از این آموزش، آشنا کردن هنرجویان با این تکنیک می باشد. یکی از مهم ترین حرکات در شروع بازی شطرنج قلعه رفتن می باشد. با قلع رفتن شاه به مکان امنی می رود و همچنین رخ ها وارد بازی می شوند. اما اگر یکی از طرفین قلعه نرود یا اجازه قلعه رفتن از او گرفته شود، شاه او در مرکز می ماند. در این هنگام حریف باید تلاش کند مرکز را باز کند تا بتواند از دو رخ اضافی خود جهت حمله به شاه حریف استفاده کند.

 

در این بخش از آموزش های گام به گام و حرفه ای شطرنج، بعضی از روش های نمونه وار حمله به شاه برای شما علاقمندان به شطرنج توضیح داده خواهد شد و مثال ها از بازی های اساتید برجسته ای می باشد.

مثالهایی از حمله به شاه قلعه نرفته

 

زندگینامه مختصر آندرسن.

بازی جاودانه: آندرسن – کیزریتسکی، لندن1851

1.e4   e5    2.f4   exf4   3.Bc4   Qh4+   4.Kf1    

آموزش حمله به شاه قلعه نرفته در شطرنج بعد از 4 سفید

بازیکن سفید امکان قلعه رفتن را از دست می دهد، اما می خواهد به مرکز حمله کند.

   4…b5          5.Bxb5   Nf6       

6.Nf3   Qh6    7.d3   Nh5    8.Nh4   Qg5 

حرکت 8….Bb7 بهتر بود

آموزش حمله به شاه قلعه نرفته در شطرنج بعد از 8 سیاه

بازیکن سیاه با Qg5 حمله دوگانه به اسب و فیل انجام می دهد.

9.Nf5   c6     10.g4   Nf6

11.Rg1!   

آموزش حمله به شاه قلعه نرفته در شطرنج بعد از 11 سفید

سفید فیل را قربانی می دهد و می خواهد از وضعیت بد وزیر سیاه استفاده نماید.

11…cxb5 

12.h4   Qg6    13.h5  Qg5

  14.Qf3  (با تهدید گرفتن وزیر)    

آموزش حمله به شاه قلعه نرفته در شطرنج بعد از 14 سفید

سفید از برتری وضعیت نهایت استفاده را می کند و نقشه ی گرفتن وزیر را دارد.

14…Ng8

15.Bxf4   Qf6     16.Nc3   Bc5

17.Nd5        Qxb2   18.Bd6    

حرکت 17.d4  بسیار قوی بود.

امروزه روشن شده است که بهترین ادامه برای حمله 18.Be3  بود.

18…Bxg1?

(در صورت      18…Qxa1+    19.Ke2    Qb2!

شانس های دفاع وجود داشت)

آموزش حمله به شاه قلعه نرفته در شطرنج بعد از 18 سیاه

           19.e5!

آموزش حمله به شاه قلعه نرفته در شطرنج بعد از 19 سفید

سفید با این حرکت، ارتباط وزیر سیاه و خانه g7 را قطع می کند و رخ دوم را هم قربانی می دهد.

19….  Qxa1+   20.Ke2  

آموزش حمله به شاه قلعه نرفته در شطرنج بعد از 20 سفید

تا این لحظه بازیکن سفید، دو رخ و یک فیل قربانی داده است. اما سوارهای کوچک سفید به خوبی موقعیت حمله به شاه سیاه را بدست آورده اند و از طرفی به شاه

سفید هم نمی توان کیش داد.

پس سفید از برتری وضعیت خود به خوبی می تواند استفاده کند.

20…Na6

(حرکت 20….Ba6 دفاع بهتری بود.)

21.Nxg7+    

آموزش حمله به شاه قلعه نرفته در شطرنج بعد از 21 سفید

کار تمام شده است و بازیکن سیاه دیگر کاری نمی تواند انجام دهد.

      21…Kd8

  22.Qf6+  

آموزش حمله به شاه قلعه نرفته در شطرنج بعد از 22 سفید

آخرین قربانی آندرسن شطرنج باز که از تاکتیک انحراف استفاده می کند و اسب سیاه را منحرف می نماید.

22…Nxf6

23.Be7#.

آموزش حمله به شاه قلعه نرفته در شطرنج بعد از 23 سفید

این بازی نشان می دهد که اگر بازیکنی فقط با دو یا سه مهره خود بازی کند و از تکمیل گسترش غافل بماند، چه خطرهایی در کمین اوست.

نکته مهم: 

این است که در مواقعی که شاه حریف در مرکز می ماند باید سعی کنیم از قلعه رفتن وی جلوگیری کنیم؛ در صورتی که سعی در ایجاد قلعه مصنوعی کرد حتی المقدور نباید امکان دهیم ارتباط دو رخ حریف برقرار گردد.

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا