شروع بازی های مختلف در شطرنج

با توجه به اهمیت شروع بازی در شطرنج، در این بخش دفاع ها، گشایش ها و شروع بازی های مختلف را در اختیار شما شطرنجبازان عزیز قرار می دهیم.

 

شروع بازی انگلیسی

شروع بازی اسپانیایی

دفاع سیسیلی

دفاع فرانسوی

گامبی شاه در شطرنج

گامبی وزیر در شطرنج

 
دکمه بازگشت به بالا