آموزش حمله به شاه قلعه نرفته در شطرنج- بخش دوم

 

در آموزش قبلی حمله به شاه قلعه نرفته را با برخی از بازی های آندرسن آموختیم. در این آموزش به بررسی چند بازی از مورفی شطرنج باز خواهیم پرداخت. 

 

زندگینامه مختصر پاول مورفی.

بازی مورفی در برابر حریفان، نیو اورلئان 1858.

1.e4   e5     2.Nf3   Nc6    3.Bc4   Nf6

4.d4  exd4    5.Ng5  d5

 

آموزش حمله به شاه قلعه نرفته توسط باشگاه شطرنج مشهد

 

  6.exd5   Nxd5?
 

(ادامه 6...Qe7+     7.Qe2           Nb4
 

یا
7.Kf1   Ne5   8.Qxd4   Nxc4  

 

حمله به شاه قلعه نرفته- مدرسه شطرنج مشهد

  9.Qxc4   h6   10.Nf3    Qc5

(صحیح بود

7.O-O!     Be7   (7...Be6   8.Re1   Qd7    8.Nxf7   Kxf7  

9.Qf3   Ke6

(بهتر بود سیاه با

9...Bf6   10.Bxd6  Be6    11.Bxe6+  Kxe6

 

.حمله به شاه قلعه نرفته با بازی مورفی

 

   سوار را پس میداد، اما پس از 12.Bf4 سفید همچنان حمله را حفظ می کرد)

10.Nc3!   dxc3  11.Re1+    Ne5    12.Bf4   Bf6   13.Bxe5   Bxe5

14.Rxe5+!   Kxe5  

 

حمله به شاه قلعه نرفته و بازی مورفی- مدرسه شطرنج  

 

  15.Re1+  Kd4

 

 

16.Bxd5   Re8  

           ( بقیه حرکت ها هم دردی را دوا نمی کرد؛ مثلاً

   17.Re4+

با

16....cxb2مواجه می شد.

با مات حتمی 17.Qd3+  Kc5 

 

  

     18.b4+  Kxb4

      19.Qd4+
 

در این بازی، مورفی روش اساسی حمله به شاه در مرکز صفحه را نشان داد - که همانا باز کردن هر چه بیشتر بازی و گشودن خطوط حمله است.
      

 

علائم اختصاری: علائمی هستند که به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

 

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر  Q                                 D

شاه  K                                  R

رخ    R                                  T

اسب N                                 C

فیل   B                                  F   

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

تهیه و تنظیم توسط مدرسه شطرنج مشهد