ترکیب در شطرنج چیست؟ ، ترکیب بر اساس عمل فیل در قطر، تعریف ترکیب در شطرنج

آموزش ترکیب در بازی شطرنج

 

ترکیب بر اساس عمل فیل در قطر

 

شاگردان در کلاس های شطرنج در مدرسه شطرنج مشهد با یادگیری فنون تاکتیکی آماده آموختن موضوع "ترکیب" می شوند. هدف در درس های ترکیب، آموزش ترکیب های نمونه واری است که در آنها بعضی از مهره ها همان نقشی را بازی می کنند که نوازنده اول "در ارکستر به عهده دارد.  دانستن ویژگی های مهره ها و طرز هماهنگی آنها با یکدیگر به شطرنجبازان جوان کمک می کند تا حس ترکیبی خود را پرورش دهند.

مربی باید به مهارت محاسباتی نیز توجه کند . ترکیب های ساده را شاگردان در کلاس شطرنج خانه شطرنج مشهد باید به طور ذهنی محاسبه کنند.

 

ترکیب عبارت است از مانوری الزام آور [تحمیلی] که اغلب با قربانی همراه است و سبب برتری بازیکنی می شود که ترکیب می زند. این برتری ممکن است مات کردن یا کسب قوا ، یا رسیدن به تساوی در پوزیسیون ضعیف تر و غیره باشد.

در آموزش های گام به گام شطرنج قربانی معمولا جزء مهمی از ترکیب است و به حق ایده مشخصی کمک می کند که موضوع ترکیب خوانده می شود. اجرای هر ترکیب به ویژگی پوزیسیون یا اصطلاحا موضوع آن بستگی دارد.

حُسن فیل این است که سواری دور برد یا دور زن است و حتی اگر در اردوی خودی مستقر باشد، می تواند فعالانه در بازی شرکت کند . عیب فیل هم این است که فقط در خانه های همرنگ قادر به حرکت است. اما دو فیل مکمل عالی یکدیگرند و می توانند هم در قطر های مجاور و هم در قطر های متقاطع عمل کنند.

 

 

مثال 1.

آموزش ترکیب در شطرنج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوبت سیاه:

                                           1...Qa7   

 

(بهره برداری از پوزیسیون ضعیف شاه درگوشه صفحه، آچمزی اسب و استقرار وزیر و رخ در یک قطر؛   

حرکت       1...Qb6 به دلیل        2.Qxb6   Bxc3+   3.Qb2  خوب نبود. )

 

                                   2.Qxa7 Bxc3# 

 

 

 

مثال 2.

 ترکیب در شطرنج

 

 

 

 

 

 

 


     نوبت سفید


 

                                   1.Qxc6+!     bxc6     2.Ba6#  

در ترکیب مثال بعد، دو فیل قربانی می شوند تا حفاظ شاه از بین برود. 

 

 

مثال 3.

 آلخین – درِویت

پورتسموث 1923

 

آموزش ترکیب در شطرنج توسط مدرسه شطرنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نوبت سفید:


                                   1.Bxh7+!   Kxh7         

                                         2.Rh3+   Kg8         

                                            3.Bxg7!  Kxg7  

 

 

در صورت    6    3...f 

ادامه          5.Qh5    Bf8    6.Qg4+      4.Bh6   Qh7 

 امکان پذیر است.

         4.Qg4+  نمی توان  از مات جلوگیری کرد.

 

  

تکلیف

ترکیب های شطرنج در سلسله آموزش های باشگاه شطرنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    نوبت سفید:

 

هدف قربانی با       1.Re8  چیست؟  

 

                                   1...Qxe8    2.Qxf6    Qe7     

 

و  حالا ساده ترین راه این است: 

 

                                         3.Qxe7  Nxe7   4.Re1   

 

  

 

 علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند

 

فرانسوی                               انگلیسی

وزیر       Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F
 

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج

 

 

برچسب: ترکیب در شطرنج چیست؟ ، ترکیب بر اساس عمل فیل در قطر، آموزش ترکیب توسط مدرسه شطرنج مشهد