برخی روش های تئوریک در آخر بازی رخ

در آخر بازی رخ های عملی باید دانست که چگونه علیه پیاده های رونده حریف جنگید و پیاده های خودی را پیش راند.

اصل تاراش این است: رخ باید پشت پیاده باشد-چه پیاده خودی و چه پیاده حریف.

در این صورت، رخ بیشترین فضای عمل را دارد.

 

ماروتسی – مارکو

مونت کارلو 1902

روش تئوریک در آخر بازی رخ

مثال 1(نگاه کنید به نمودار)

1.Ra2! (1…Ra3وگرنه)    1…Rb3       2.a6    Rb8   3.a7  Ra8
4.Ra6!  (Kg7-f6-f5 برای جلوگیری از مانور)  4…f6    5.Kf3   Kg6

6.Ke4   c4    7.Kd4   Kf5    8.Kxc4   Kg4
بقیه حرکت ها هم بی نتیجه بودند:

8…Kxf4   9.Rxf6+   Ke5   10.Ra6
یا
8…Ke4    9.Kc5     f5       10.Ra4+
به باخت سیاه می انجامید

حالا ساده ترین راه برد این است :
9.Kb5   f5    10.Ra4    Rxa7     11.Rxa7   Kxf4    12.Kc4    Ke3   13.Re7+و غیره   
این آخر بازی نشان می دهد که وقتی رخ بخواهد مسیر پیشروی پیاده رونده دور را ببند چقدر ضعیف می گردد.

برای مسدود کردن مسیر چنین پیاده ای، شاه مناسب تر از رخ است.

 

 

یک قاعده مهم این است: پوزیسیون فعال سوارها با پیاده کمتر، ترجیح دارد بر پوزیسیون غیرفعال با پیاده های برابر.

 

مثال 2.

روش های تئوریک در آخر بازی رخ شطرنج

1.Rb6    Rc2!

(حرکت   1…Ra7    غلط بود ، زیرا سفید می توانست با شاه به سراغ پیاده a6 برود)

2.Rxa6    Ra2 
و سیاه شانس های فراوان برای تساوی دارد.   

 

 

تکلیف

مثالی از روش های تئوریک در آخر بازی رخ

بهترین ادامه را نشان دهید. الف) نوبت سفید، ب) نوبت سیاه.

الف)    1.Ra3!

1…Rd2+    2.Kf3    Ra2  (ب 


علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

 

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                      D

شاه  K                                       R

رخ    R                                       T

اسب N                                    C

فیلB                                     F   

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا