1.e4              e5
۲.Nf3          Nc6
۳.d4          exd4
              4.c3 
               
این بازی سفید گامبی اسکاتلندی نامیده می شود .

اگر سفید به جای    4.c3    حرکت    4.Bc4     را بازی کند ، سیاه می تواند با    4…Nf6     جواب بدهد و شروع بازی به راه دفاع دو اسب در می آید.
برای سفید این راه بازی کمی نوید بخش است. هرچند که سیاه می تواند واهمه ای نداشته باشد.      

دکمه بازگشت به بالا