آموزش کیش دوگانه در شطرنج

آموزش کیش دوگانه در شطرنج

در ادامه آموزش های گام به گام مربوط به تاکتیک ها و ترکیب های شطرنج، باشگاه شطرنج ایران (خانه و مدرسه شطرنج مشهد) در نظر دارد تفاوت کیش دوگانه و کیش برخاست را برای شما شطرنج دوستان بیان کند و مثال هایی در این زمینه بیان شده است.

تفاوت کیش دوگانه و کیش برخاست، به ویژگی مهرهء برخاست کننده مربوط می شود. در کیش دوگانه، مهرهء برخاست کننده نیز کیش می دهد.

برای رفع کیش دوگانه تنها یک راه وجود دارد و آن حرکت دادن شاه است.

مثال 1.

کیش دوگانه در شطرنج

سفید 1.Nb5+? بازی کرده است(کیش برخاست داده است)، اما با سیاه 1…Nd4++! جواب می دهد(کیش دوگانه)، و حالا

2.Kd2   Qc2+    3.Ke1    Qe2#

یا

2.Kb2    Qc2+    3.Ka3   Qb3#

مثال 2.

آموزش کیش دوگانه در شطرنج توسط مدرسه شطرنج

1…Bf5++  (1.Bb5++  Ke6)  1…Ke8   (1…Kc6    2.Bd7#)  2.Bd7+  و مات در حرکت بعد

همانطور که در ابتدا گفته شد تنها راه فرار از کیش دوگانه حرکت دادن شاه است.

در آموزش شطرنج قسمت کیش دوگانه بازیکن فرصت های بسیار خوبی را پیدا می کند.

در شکل فوق، بازیکن سفید از لحاظ نیرو عقب است اما با استفاده از موقعیت بد شاه سیاه و تاکتیک کیش دوگانه فرصت مات پیدا می کند.

مثال 3.

مفهوم کیش دوگانه شطرنج- باشگاه شطرنج

آخرین حرکت سفید 45.Qf3-g3 بود.

حالا 45…Rxg3 با پاسخ 46.Rxe8 مواجه می شود(کیش دوگانه و مات).

مثال 4. مسئله تفریحی

آموزش کیش دوگانه شطرنج- باشگاه شطرنج ایران

مات در 12 حرکت مسیر رخ سفید عبارت است از

Rf2-f3-e3-e4-d4-d5-c5-c6-b6-b7-a7-a8

که یازده حرکت آن با کیش دوگانه است.

در ادامه آموزش شطرنج و درس کیش دوگانه به این مثال تفریحی می رسیم. بازیکن سیاه تمام مهره های خود را در بازی دارد در حالیکه سفید بیشتر

مهره های خود را از دست داده است. در کلاس های شطرنج باشگاه شطرنج ایران کودکان و هنرجویان علاقه بسیار زیادی به این مسئله  نشان می دهند.

سفید ابتدا  با Rf2++ کیش دوگانه می دهد و تنها راه حرکت دادن شاه است سپس Rf3++  و ادامه می دهیم. این مسئله به خوبی قدرت کیش دوگانه را نشان می دهد.

تکلیف

آموزش مات در سه حرکت توسط  مدرسه شطرنج مشهد

نوبت سیاه. مات در سه حرکت.

1…Qf1+  2.Kxf1   Bd3++   3.Ke1   Rf1# 

بازیکن شطرنج باید بداند که خیلی اوقات برای رسیدن به هدف دلخواه باید از قربانی دادن استفاده نماید و در این شکل به دلیل اینکه شاه سفید هنوز قلعه نرفته است و امنیت خوبی ندارد با  1…Qf1+  شاه را به خانه دلخواه جلب می کنیم و سپس بازیکن با کیش دوگانه و در نوبت بعد مات می کنیم.

آموزش کیش دائم در مباحث آموزشی کیش دوگانه

        1. Ng6++  Kg8    2.Qh8#

ادامهء زیر خوب نیست :

1.Nd7+    Kg8     2.Nxb6  

زیرا سیاه با 2…Qg4+  به کیش دائم می رسد.

علائم اختصاری: علائمی هستند که به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F
 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج مشهد 

دکمه بازگشت به بالا