آموزش کیش برخاست در شطرنج

آموزش کیش برخاست در شطرنج

همان طور که در قواعد و اصول شطرنج می خوانیم، این فن تاکتیکی، حالت خاصی از حمله برخاست است. مهره برخاست کننده بین مهرهء خودی (وزیر، رخ یا فیل) و شاه حریف قرار دارد و حرکت آن موجب کیش برخاست می شود. در آموزش های گام به گام شطرنج یاد می گیریم که کیش برخاست در شطرنج سلاح تاکتیکی مخوفی است، زیرا مهرهء برخاست کننده می تواند با امنیت کامل مهره ای را بگیرد یا تهدید ایجاد کند.

مثال هایی از آموزش کیش برخاست در شطرنج

مثال 1. (دام گشایشی در دفاع پتروف)

1.e4  e5    2.Nf3   Nf6    3.Nxe5   Nxe4  

حرکت درست ابتدا   3…d6   است         

     4.Qe2   Nf6??     5.Nc6+                   

در بازی های عملی که در کلاس های شطرنج انجام می شود، مانور زیر زیاد روی می دهد:

مثال 2.

 : در ادامه آموزش شطرنج توسط مدرسه شطرنج، الگوی مات پرکاربرد زیر را برای شما عزیزان قرار داده ایم

آموزش کیش برخاست در شطرنج

1…Bxh2+    2.Kh1    Bg3+    3.Kg1     Qh2+      4.Kf1    Qxf2#

مثال3. (“آسیا”) 

آسیا یکی از زیباترین ترکیب های شطرنج است. کوتوف آسیا را این گونه تشریح کرده است: یک رشته حمله های جانبی با کیش برخاستی در آسیا باید توجه داشت فیل زیر ضرب نباشد و گرنه همکاری رخ و فیل از بین خواهد رفت. در آسیا بازیکن باید از تاکتیک کیش برخاستی سود جسته و باید توجه داشت آسیا دارای اشکال مختلفی می باشد.

**.البته معنا و مفهوم اصلی آسیا در شطرنج موقعیت همکاری رخ و فیل و ایجاد آتشبار این دو مهره بر شاه حریف میباشد**

آسیا در شطرنج - کیش برخاست در شطرنج

1.Rxg7+   Kh8     2.Rxf7+   Kg8     3.Rg7+    Kh8

4.Rxe7+    Kg8    5.Rg7+  Kh8    6.Rxd7+    Kg8 

7.Rg7+   Kh8       8.Rxc7    Kg8     9.Rxb7.          

اگر فیل سفید زیر ضرب باشد، “آسیا” کار نمی کند.

در دیاگرام فوق، بازیکن سفید در حالیکه از حریف خود بسیار عقب است با استفاده از تاکتیک کیش برخاست، می تواند از سیاه جلو بیفتد. 

مثال 4.

مفهوم کیش برخاست در شطرنج- خانه شطرنج مشهد

1.Rxg7+   Kh8     2.Rxf7+   Kg8     3.Rg7+    Kh8

4.Rxe7+    Kg8    5.Rg7+  Kh8    6.Rxd7+    Kg8 

7.Rg7+   Kh8       8.Rxc7    Kg8     9.Rxb7.          

اگر فیل سفید زیر ضرب باشد، “آسیا” کار نمی کند.

در دیاگرام فوق، بازیکن سفید در حالیکه از حریف خود بسیار عقب است با استفاده از تاکتیک کیش برخاست، می تواند از سیاه جلو بیفتد. 

مثال 4.

مفهوم کیش برخاست در شطرنج

حرکت 1.Qc8+ به علت جواب  1…Rf8+!   موجب باخت سفید می شود. تنها حرکت سفید 1.Kh1  است.

تکلیف

پایان یک بررسی از ترویتسکی :

مفهوم کیش برخاست در شطرنج در شطرنج ایران

1.Rc8!    Rxa7    2.Kb6+  (کیش برخاست)

.و سفید می برد

1.Rc8 در شکل بالا سفید حرکت

 را انجام می دهد و راه را برای پیاده باز می کند و در صورتی که 1…Rxa7 انجام شود، با استفاده از کیش برخاست، رخ را می گیرد.

آموزش کیش برخاستی شطرنج- آموزشگاه شطرنج

.نوبت سیاه است. در پوزیسیونی ظاهراً نومیدانه، سیاه برتری عظیمی کسب می کند

1…Qxg2+!       2.Kxg2    c5+

سیاه در وضعیت بدی قرار گرفته است؛ زیرا وزیر زیر ضرب قرار گرفته است و همچنین تهدید Qxd7 وجود دارد. اما با استفاده از تاکتیک کیش برخاست می تواند خود را نجات دهد.

علائم اختصاری: علائمی هستند که به منظور ثبت حرکت مهره های شطرنج کاربرد دارند

فرانسوی                          انگلیسی

وزیر   Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب  N                                  C

فیل B                                    F
 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلامانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج

دکمه بازگشت به بالا