اگر شاه طرف برتر به قدر کافی به پیاده حریف نزدیک باشد، در حالت پیاده رخ یا پیاده فیل نیز می توان بازی را برد.

مثال 1

 

 

 

طرح برد :

1. تقویت پوزیسیون وزیر.

2. شاه با تهدید مات خود را نزدیک می کند، و حتی وزیر شدن پیاده حریف هم مانع مات نمی شود.

 

1.Qb1+   Kg2   2.Qc2+   Kg1    (2...Kg3   3.Qe4)

3.Kg4 (h4)  h1=Q    4.Kg3    و سپس مات 

 

 

مثال 2

 

1.Kf3  (1.Kg3  f1=N+)  f1=Q+    2.Kg3

و سفید می برد

 

گاهی وجود یک پیاده دیگر به سود طرف ضعیفتر نیست، زیرا امکان دفاع با تهدید پات را از دست می دهد (مانند نمونه اول در تکلیف)

 

تکلیف

نشان دهید که به دلیل وجود پیاده g7، سیاه می بازد.

1.Qg5+      Kf2   2.Qh4+   Kg2   3.Qg4+   Kf2

4.Qh3   Kg1   5.Qg3+    Kh1   6.Qf2   g5    7.Qf1#

 

سیاه شروع می کند و می برد.

1...Kg3   2. Kg7    Kh4+     3.Kf7   Qa7+

4.Kg8   Kg5   5.h8=Q    Kg6

 

 

 

 

 علائم اختصاری: علائمی هستند که به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند؛

 

فرانسوی                              انگلیسی

وزیر       Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F
 

 

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد