آموزش قربانی فیل در h7 (هدیه یونانی)

تیم آموزش مدرسه شطرنج مشهد در این بخش از آموزش های ترکیب، آموزش قربانی فیل در h2)h7) را به شما شطرنجبازان عزیز آموزش خواهد داد.

در بسیاری از ترکیب ها فیل درخانه h7 قربانی می شود و سپس حمله با اسب و وزیر صورت میگیرد.

مثال 1.   نوبت سفید

آموزش قربانی فیل در h7

در آموزش های شطرنج به این نکته توجه کنید:

هنگامی که شاه حریف قلعه رفته باشد و سوارها به خوبی از شاه محافظت نکنند امکان ایجاد ترکیبی معروف به نام هدیه یونانی بوجود می آید و سفید می تواند با قربانی Bxh7 به قلعه حریف نفوذ نماید.

1.Bxh7+ Kxh7                                                   

 2.Qh5+    Kg8                                                    

3.Ng5    Re8                                                       

4.Qxf7+    Kh8                                                   

5.Qh5+     Kg8                                                   

6.Qh7+      Kf8                                        

7.Qh8+     Ke7                                        

8.Qxg7#                                                  

در بازی های عملی کلاس های مدرسه شطرنج، وزیر اغلب در خانه d1 است. در این صورت، حرکت دوم حمله با اسب انجام میگیرد و علاوه بر عقب نشینی شاه به g8 باید حرکت

 2…Kg6    را نیز در نظر گرفت.

مثال 2.     نوبت سفید

آموزش قربانی فیل در ترکیب شطرنج توسط مدرسه شطرنج مشهد

در ادامه آموزش گام به گام شطرنج، بازیکن سیاه قلعه رفته است؛ اما سوارهای سیاه نزدیک به شاه نیستند و سفید می تواند با استفاده از هدیه یونانی شاه را از مخفیگاه بیرون بکشد و حمله کند.                   


    1…Bxh7+  Kxh7   2.Ng5+   Kg6

(بعد از       1…Kg8    3.Qh5ادامه حمله مانند مثال1 است.)

(گاهی ادامه منطقی ترکیب      3.Qg4است.)  +    2.Qd3

          5.Rxe6#          Kxf6    + exf6     4.        3…f5

یک توصیه عملی: 

در چنین حرکت هایی باید امکان دفاع را در حرکت سوم با حرکت هایی مثل          …Bf5,  …Nf8 ,    …Kf6  بررسی کرد.

معمولا این حرکت های دفاعی ،ترکیب را عقیم می گذارند.

تکلیف

 نوبت سیاه

آموزش قربانی فیل در خانه h2 توسط باشگاه شطرنج

 نوبت سیاه

1…Bxh2+                                                      

 2.Kxh2     Ng4                                        

3. Kg1    Qh4                                                  

4.Re1    Qxf2                                                  

5.Kh1    Qh4+                                        

6.Kg1    Qh2+                                     

7.Kf1     Qh1+                                     

8.Ng1     Ng3#                                    

علائم اختصاری: علائمی هستند که به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند

فرانسوی                              انگلیسی

وزیر       Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F
 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج

دکمه بازگشت به بالا