آموزش فیل های خوب و بد در شطرنج

در این سری از آموزش ها برای هدایت صحیح وسط بازی باید دانست که پوزیسیون را چگونه ارزیابی کرد، زیرا بر اساس ارزیابی واقع بینانه پوزیسیون است که می توان طرح استراتژیک ریخت.

هدف از این درس آموزش بعضی از عناصر استراتژی است. شاگردان در کلاس شطرنج می آموزند که چارچوب و اسکلت پوزیسیون را پیاده ها مشخص می کنند،

و بر اساس آرایش و اسکلت پیاده ها می توان طرح عمل ریخت.

باید تاکید کرد که در بسیاری از مواقع حرکت ها تهدید آمیز یا تدافعی نیستند، بلکه به قصد تقویت پوزیسیون انجام می شوند.

با توجه به آموزش های قبل که توضیح داده شده است، فعالیت فیل ها به پوزیسیون پیاده ها بستگی دارد. فیلی که با پیاده ها محدودنشده باشد ” فیل خوب” خوانده می شود،

و فیلی که در اثر حرکت پیاده ها محدود شده باشد ” فیل بد” به حساب می آید. کاپابلانکا گفته است:

“وقتی حریف دارای فیل است، پیاده های خود را در خانه های همرنگ آن فیل مستقر کنید. وقتی خودتان دارای فیل هستید، پیاده ها را در خانه های ناهمرنگ آن فیل بگذارید.”

همه چیز به پوزیسیون خاص بستگی دارد. گاهی چنین اصولی را می توان به طور واضح تشخیص داد.

 

بازی اسپاسکی -کرس، نهمین بازی رویارویی، ریگا 1965:

1.e4   e5     2.Nf3   Nc6    3.Bb5   a6    4.Ba4   Nf6     

5.O-O    Nxe4     6.d4   b5       7.Bb3    d5    8.Nxe5    Nxe5

9.dxe5   c6     10.c3   Bc5    11.Nd2    Nxd2    12.Bxd2     O-O 

13.Qh5   g6      14.Qh6    F6    15.exf6    Qxf6    16.Be3    Bxe3    
 
( واگذار کردن خانه d4 به سفید خطرناک است، از این رو، سیاه فیل خوب خود را تعویض می کند.)

17.fxe3    Qe7            18.Rxf8+   Qxf8           19.Qh4   Be6            20.Rf1    Qd6
21.Bc2    Ra7    (21…Rf8)              22.b4   Bf7                        23.Qd4   Rc7                   24.Bb3  

(حرکت   24.Qb6  شایان توجه است.)

          24…c5    25.Qf6   Qe7    

(تعویض وزیرها بخت هایی است که برای تساوی ایجاد می کند)
Rf3   Qe8         27.bxc5    RXC5          28.E4     Rc7    (28…Rc6    29.Qxf7+!).26
exd5    Qe1+    30.Rf1    Qxc3     31.Qd8+?.29
     
(ادامه زیر به برد می انجامید:
31.d6     Qxf6     32.Rxf6     Rc1+     33.Rf1     Rxf1+
34.Kxf1      Kf8       35.d7

یا

32…Rd7        33.Rxf7
و سپس 
34.d731…Kg7    32.d6(33.h3)             32…Qe3+                    33.Kh1    Qf4!   
34.Rg1     Rc3       35.Qe7    Re3      36.Qc7    Rd3      37.Bxf7      Qxf7
38.Rc1    g5        39.h3   Kg6          40.Qc6   Qd5        41.Qe8+           و طرفین به تساوی توافق کردند.
مشکلات سیاه در این بازی صرفاً ناشی از اختلاف قدرت فیل ها بود.

تکلیف

بهترین حرکت سفید را پیدا کنید.

بعد از    1.Bd5    سفید فیل خوب سیاه را تعویض می کند و صاحب اسب قوی در برابر فیل بد می شود.
 


علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                      D

شاه  K                                       R

رخ    R                                       T

اسب N                                    C

فیلB                                     F   

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا