آموزش ضعف پیاده ها در شطرنج

در این نمودار پیاده b2 عقب مانده است، پیاده های a4 ، d4 ، f5 و  h6 ایزوله (منفرد یا تک) هستند. پیاده های c7 و c6 دوبله (مضاعف یا دوپشته) و ایزوله هستند.

واضح است که پیکره پیاده های سیاه معیوب است، و این امر سبب ضعف خانه های بسیار در اردوگاه سیاه می شود. سوار های سفید قادرند خانه های b4 ، c5 ،  f4 ، h5
را اشغال کنند، و سوار های سیاه فقط می توانند خانه های b3  ، d5 وe4  را بگیرند.

مثال 1 . بولسلافسکی – فاین، رویارویی رادیویی شوروی – امریکا 1945 .

1.e4    e5        2.Nf3   Nc6      3.Bb5    a6      4.Ba4  d6

5.c4    Bd7     6.Nc3    g6        7.d4   exd4     8.Nxd4    Bg7

9.NXC6    bxc6     10.O-O    Ne7     11.c5!     Nc8     12.Be3     O-O

13.Qd2     Qe7      14.Rad1    Be8?    

حرکت    14…Rd8  بهتر بود

15.f4    f5     16.exf5     gxf5        17.Rfe1     dxc5     

18.Qf2    Nd6      19.Bxc5    Qd8        20.Bd4

(حرکت    20.Qf3   هم خوب است، ولی سفید ترجیح می دهد فیل فعال g7 را تعویض کند) 

20…Bxd4         21.Qxd4     QF6          22.Bb3+     Kh8         23.Qxf6+     Rxf6

24.Re7    Rc8          25.Rde1       Bg6        26.R1e6      Rxe6      27.Bxe6     Re8

28.Rxe8+       Bxe8          29.Na4      Kg7        30.Nc5     a5        31.Kf2     Bf7

  32.Bxf7         Kxf7       33.b3     h5         34.g3      Ke7      35.Ke3     Nb5

(تلاشی نومیدانه برای کسب بازی متقابل، در غیر این صورت ، سفید پیاده را به  a4  می راند و بعداز رساندن شاه به d4، سیاه بی دفاع می ماند)

36.Nb7    c5     37.Nxa5       Kd6     38.Nc4+     Kd5     

39.Kd3     Nd6     40.Nxd6     cxd6     41.a3

و سیاه تسلیم شد.

این بازی نشان داد که ضعف پیاده ای در آخر بازی بسیار اهمیت دارد. بازیکن هنگام ارزیابی پوزیسیون پیاده های ضعیف باید فعالیت سوار های خودی و نیز سوار های حریف را در نظر داشته باشد.

ممکن است بازیکنی به رغم پیاده های معیوب، پوزیسیون بهتری داشته باشد.

مثال 2

سیاه پیاده های سالم ندارد، اما با فیل های نیرومند و رخ های فعال خود می تواند به سرعت برتری خودرا به نمایش بگذارد.

1…Re3     2.Bg2

تهدید     2…Bxw2         3.Bxe2      Bxg3

وجود داشت. مثلاً

4.hxg3     Rexg3       5.Rf3      Qc6

یا 4.Rg2      Bxh2

در صورت

2.Nc3

سیاه با حرکت هاِ

2…Bc6       3.Bg2     Bxg3   

ادامه می دارد  )

   2…Qe7      3.Ng1   (3.Nc3    Re1+)    3…Bd3     4.Qd2   c4

5.Rf3      Re8        6.Rd1

(حرکت     6.Qxe3    هم دردی را دوا نمی کند)

6…Bc5     7.b3      Re1      8.bxc4       Bxc4       9.Bf1      Rxd1

10.Qxd1      Rd8       11.Qc2     Bd5

تکلیف

دکمه بازگشت به بالا