آموزش حمله به شاه در قلعه مخالف- بخش دوم

الکساندر آلخین چهارمین قهرمانی رسمی جهان است و یکی از بهترین شطرنجبازان تاریخ می باشد.برای مشاهده زندگی نامه کلیک نمایید.

بازی آلخین – میندنو، هلند 1933.

 

1.e4   e5     2.Nf3   Nc6    3.Bb5   d6   4.d4   exd4  

5.Qxd4   Bd7

آموزش حمله به شاه در قلعه مخالف بعد از 5 سیاه

  6.Bxc6   Bxcc6   7.Nc3   Nf6    8.Bg5   Be7

9.O-O-O    O-O     10.h4    h6    11.Nd5

آموزش حمله به شاه در قلعه مخالف بعد از 11 سفید

  hxg5?
(بسیار مخاطره آمیز. ادامه صحیح Bd7 11…Nxd5   12.exd5      (بود 

  12.Nxe7+!

(در صورت    hxg5   ،  سیاه با Bxg5        12.

پاسخ می داد )12…Nxd5    13.exd5

     14…Qe6    15.Rdh1    f5  

آموزش حمله به شاه در قلعه مخالف- بعد از 15 سیاه

   16.Ne5!

(هدف ترکیب، محروم کردن شاه سیاه از خانه f7 است)

16…dxe5  

آموزش حمله به شاه در قلعه مخالف- بعد از 16 سفید

  17.g6

آموزش حمله به شاه در قلعه مخالف بعد از 17 سفید

سیاه تسلیم شد، زیرا 17…Qxg6    18.Qc4+  به مات می انجامد.

این بازی اهمیت ستون باز را در حمله علیه شاه نشان داد.

دکمه بازگشت به بالا