این بخش از آموزش گام به گام شطرنج گردآوری شده توسط تیم آموزش خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد، به آموزش حمله برخاست ، اختصاص داده می شود.

 

اگر با حرکتی مسیر عمل [خطِ اثر] یک مهره دیگر خودی ( وزیر، رخ یا فیل ) باز شود و این مهره هدفی را در اردوی حریف مورد حمله قرار دهد، در این حالت حمله برخاست روی داده است.

 

 

مثال 1.

حمله برخاست در شطرنج

نوبت سفید

در مدرسه شطرنج مشهد، تاکتیک پر استفاده حمله برخاست با مثال های بیشتری برای هنرجویان توضیح داده می شود. 

بعد از      1.e4+ وزیر سیاه زیرضرب می رود و این حرکت به برد می انجامد. 

حمله برخاست موقعی کارساز تر است که مهره برخاست کننده، کیش دهد یا تهدید مات به وجود آورد.

 مثال 2.

آموزش حمله برخاست در شطرنج

نوبت سفید

سفید       1.Bxa7 بازی می کند.  به دلیل تهدید       Rb8# سیاه باید         1…Qxe1+بازی کند.

حرکت       1.Bxg5 ضعیف تر بود.  زیرا       1…Qf7جواب می داد. 

 

 

مثال 3.

آموزش حمله برخاست شطرنج توسط مدرسه شطرنج

در صورت        1…Qxd4سفید با         2.Bb5+جواب می دهد.  اگر سیاه در پاسخ     6    2…Nc کند، دفاع او ظاهری است زیرا سفید    3.Qxd4 وزیر را می گیرد.

در ضمن بعد از              2.Re1          1…O-Oباز هم           2…Qxd4 غلط است، زیرا سفید با         3.Bxh7+ حمله برخاست دارد.  

 

                            

مثال4.

آموزش حمله برخاستی در شطرنج توسط خانه شطرنج

 نوبت سفید

 

1.Nd5!       Qxd2                                      

سیاه امکان         1…Qd8 را ندارد.  اگر خانه ی d8  خالی بود، می توانست وزیر را به این خانه پس بکشد.

 

2.Nxe7+   Kf8      3.Nxg6+    hxg6    4.Rxd2                

 

 

تکلیف

مفهوم حمله ی برخاست در شطرنج- باشگاه شطرنج مشهد

    سفید شروع می کند و می برد.

         1. Qh2+Kg5  (1…Kg4  2.f3+)      2.f4+    

 

در دیاگرام بالا فعلا سفید امکان حمله ی برخاست ندارد. پس ابتدا باید موقعیت موردنظر را بوجود آورد و با 1. Qh2+ 

شاه سیاه را به خانه مورد نظر هدایت می کند و در ادامه 2.f4+  حمله برخاست می کند.

حمله برخاست در شطرنج- باشگاه شطرنج

نوبت سفید

در ادامه آموزش شطرنج با موضوع حمله برخاست، سفید می تواند با  1.Bg8!

تهدید مات بوجود آورد و در صورتی که فیل را بزند با 2.Rxd6، تفاوت جلو می افتد.

        

 

علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند

 

فرانسوی                                انگلیسی

وزیر       Q                                     D

شاه   K                                     R

رخ    R                                    T

اسب  N                                    C

فیل  B                                     F
 

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج

دکمه بازگشت به بالا