آموزش ترکیبهای نمونه وار، براساس هماهنگی سوارها(بخش اول)

 

در این ترکیب ها که معمولا به آنها ترکیب های تیپیک (tipic) یا الگویی می گویند، هماهنگی بین همه سوارهای ترکیب انجام می شود؛ از آنجایی که باید چند مهره با هم هماهنگ شوند، از سایر ترکیب ها سخت تر است.

 

همکاری رخ و فیل :

 

مثال1 .

آموزش ترکیب های نمونه وار در شطرنج

سیاه حرکت 1...Bxd4? را انجام داد و سفید توانست با

2.Qh8+ Bxh8    3.Rxh8#

مات می کند. 

 

 

مثال 2. نوبت سفید
("آسیا"). توره - امانوئل لاسکر،مسکو 1925.

همانطور که در آموزش شطرنج قسمت کیش برخاست نشان داده می توان از هماهنگی رخ و فیل برای آسیا گاهی استفاده کرد. در این شکل هم سفید با   1.Bf6    و استفاده از آسیا می توان برتری بگیرد.

آموزش ترکیب های نمونه وار با پوزیسیونی از توره - امانوئل لاسکر

1.Bf6!  Qxh5   2.Rxg7+ Kh8    3.Rxf7+ Kg8

       4.Rg7+  Kh8   5.Rxb7+ Kg8  6.Rg7+  Kh8

7.Rg5+  Kh7  8.Rxh5  Kg6  9.Rh3  Kxf6  10.Rxh6+

با برتری کامل برای بردن بازی

 

مثال 3.  نوبت سفید 

آموزش ترکیب های نمونه وار در شطرنج توسط مدرسه شطرنج مشهد

1.Qxh7+ Kxh7   2.Rh5#  

شاه سیاه در وضعیت مناسبی قرار ندارد و هیچ حرکتی نمی تواند بکند و فرصت مات کردن آن وجود دارد پس با   1.Qxh7+  حفاظ شاه را از بین می بریم و در ادامه با   2.Rh5 مات می کنیم.

 

همکاری فیل و اسب:         

مثال 4.

آموزش ترکیب های نمونه وار شطرنج- باشگاه شطرنج مشهد

تهدید خطرناک این است:

1.Qg7+  Kxg7   2.Nf5++  Kg8   3.Nh6#

به همین علت، سیاه f7-f6... بازی کرد.

 

 

تکلیف

آموزش ترکیب های نمونه وار شطرنج در مباحث آموزشی مدرسه شطرنج

1...Qxd5!   2.Bxd5  Bxd5و مات اجتناب ناپذیر است

 

 

ایجاد"آسیا"
 

دوباره با استفاده از هماهنگی رخ و فیل و استفاد از آسیا سفید می تواند از این وضعیت بد برتری بگیرد.

 

1.Qxg5   hxg5    2.Rxg6+   Kh7   3.Rxe6+    Kg7

4.Rg6+   Kh7    5.Rxd6+   Kg7   6.Rg6+   Kh7    

7.Rxc6+   Kg7  8.Rg6+   Kh7    9.Rxb6+   Kg7    

10.Rg6+   Kh7     11.Ra6+                                   

 علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند

 

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F
 

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج