آموزش ترکیب با تسخیر خانه قوی

 

در این قسمت از آموزش های گام به گام شطرنج  با آموزش ترکیب با موضوع" تسخیر خانه قوی" آشنا خواهید شد. تهیه شده توسط تیم آموزشی مدرسه شطرنج مشهد 

 

ویژگی بارز در این ترکیب، قربانی دادن مهره ای است که معمولاً بر ضرب قرار دارد. هدف قربانی دادن، تصرف یک خانه قوی و نیرومند است.

 

اشپیلمان-تارتاکوور

مارینباد،1925

آموزش ترکیب با تسخیر خانه قوی توسط پوزیسیونی از اشپیلمان-تارتاکوور

   1.Qh6!

در این یورش که با تهدید مات همراه است، رخ قربانی می شود.

1...Qxe1+   2.Bf1

و حالا 2...Qe3+ اجباری است.

 

مثال 2.


 

در دیاگرام فوق که از مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج مشهد انتخاب شده است؛

بازیکن سفید Qf7 انجام داده و رخ خانه e1 را قربانی داده است تا طرح مات ایجاد کند.

1.Qf7!  Rxe1+    2.Kg2  Qe7   3.Bg7#

1...Rg8  2.Re8!(انحراف) 

 

 

 

مثال 3.

آموزش تسخیر خانه قوی در شطرنج در مباحث ترکیب های شطرنج

در ادامه آموزش شطرنج با موضوع تسخیر خانه قوی، بازیکن سیاه برای اینکه از موقعیت بد شاه استفاده کند،

Qh3 انجام داده و رخ خود را قربانی می دهد اما با استفاده از خانه های قوی که در اختیار دارد حریف را مات می کند.

1...Qh3!   2.Kxg1  Bh2+   3.Kh1  Bg3+  4.Kg1  Qh2+و مات در حرکت بعد   

 

 

مثال 4.

آموزش تصرف خانه قوی شطرنج توسط مدرسه شطرنج

در کلاس های آموزش باشگاه شطرنج مشهد به این نکته اشاره می شود که در صورتی که امنیت قلعه خراب شده، بازیکن باید به آن نقطه فشار زیاد بیاورد.

در دیاگرام بالا بازیکن سفید با حرکت Bf6 وزیر خانه e2 را قربانی می دهد اما تهدید مات ایجاد می نماید و با Nf5 کیش برخاست می دهد و در حرکت بعد مات می کند.

1.Bf6!   Bxe2    2.Nf5+  Kg8  3.Nh6# 

در بازی اصلی   2.Qf3   1...Be7 انجام شد.

 

 

مثال 5.

آموزش تهدید مات با تسخیر خانه قوی

1.Ne6!  (تسخیر خانه قوی با حمله برخاست توام شده است) 

1...Qxe5    2.Rh3+  Qh5   3.g5#

 

 

تکلیف

آموزش تهدید مات با تسخیر خانه قوی توسط مدرسه شطرنج مشهد

بازیکن سفید Qd4 انجام داده و رخ خود را قربانی داده است و بازیکن سیاه در دام افتاده و رخ را زده است؛

در حالیکه با حرکت دیگری مثل Ra-e8  می توانست بازی را متعادل کند.

سفید  1.Qd4!  بازی کرد. بعداز 1...Nxh1  چه می شود؟

 

 

 

تهدید مات با تسخیر خانه قوی

شعار باشگاه شطرنج ایران *Never give up*  "هرگز تسلیم نشو"

چون فیل آچمز از دست می رود، سیاه تسلیم شده است.
 

آیا این تصمیم درست است؟

در اینجا بازیکن سیاه نباید تسلیم شود و می تواند با حرکت Bg1 تهدید مات کردن ایجاد کند و یا از حریفش جلو بیافتد.

 

 

 

 علائم اختصاری: علائمی هستند که به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند؛

 

فرانسوی                              انگلیسی

وزیر       Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F
 

 

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد