آموزش ترکیب برای ” گشودن راه “

در ادامه درس های آموزش گام به گام شطرنج که توسط باشگاه شطرنج ایران (خانه و مدرسه تخصصی شطرنج) گردآوری شده است، در این آموزش با ترکیب گشودن راه آشنا خواهید شد.

در ترکیب های زیر ، مهره ای که راه مهره دیگر را بسته است و مانع انجام حرکت برنده شده است، قربانی می شود.

 

مثال1.(به نمودار نگاه کنید)

وزیر سفید باید به خانه h6 برسد. با حرکت 1.Bb6!  قطر وزیر گشوده می شود.

 

بنکو-فوستر

آموزش گشودن راه با وزیر در شطرنج

مثال2.

آموزش گشودن راه با رخ در شطرنج

 Bxf6   Bxf6   2.Bh7+  Kxh7   3.Rxd7.1

در شکل بالا فیل خانه d3 سفید، راه را بسته است و اگر نبود می توانستیم رخ سیاه را بزنیم.

اما اسب سیاه از رخ دفاع می کند. پس ابتدا از حذف مدافع استفاده می کنیم و حرکت  Bxf6 را انجام می دهیم

و هنگامی که سیاه فیل را زد از ترکیب گشودن راه استفاده می کنیم و راه رخ را با حرکت Bh7+ باز می کنیم.

 

 

مثال3. 

آموزش گشودن راه در سلسله آموزش های ترکیب شطرنج مشهد

        1.Rh8+    Nxh8   2.Qh7#

این حالت خاصی از باز کردن راه (ستون) بود.

در این مسئله که در کلاس های شطرنج بسیار استفاده می شود؛ رخ سفید جلوی وزیر را گرفته است

و اگر رخ نبود با وزیر در خانه h7 سیاه را مات می کردیم. پس از ترکیب گشودن راه استفاده می کنیم

و با  Rh8 ، رخ را قربانی می دهیم؛ تا با فیل یا اسب رخ را بزند و با حرکت  Qh7 سیاه را مات می کنیم.   

 

 

مثال 4.         

آموزش گشودن راه در سلسله آموزش های مدرسه شطرنج مشهد

   1.Nh5+    Rxh5     2.Qc7+   Kf6   

     3.Qd6+   Kg7    4.Qe7+   K~   5.Qh7#.

      

اسب سفید جلو وزیر را گرفته است زیرا وزیر می تواند در خانه C7 تهدید مات ای ایجاد کند،

پس باید با استفاده از گشودن راه، جلو وزیر را باز کنیم و باید اسب با کیش به خانه Nh5 برود تا هم راه وزیر باز شود و هم سیاه فرصت فرار پیدا نکند.

 

مثال 5.

آموزش ترکیب برای گشودن راه در شطرنج

   Qxc5     (تخلیه ستون )  1.Rc5!   

                       ( تخلیه خانه )      2.Rxh7+

 و                                               3.Qg7#.

 

در این مسئله که برای بازیکنان باشگاه های شطرنج و مدارس شطرنج زیاد اتفاق می افتد، وزیر سفید می خواهد

به خانه g7 برود و حریف را مات کند. اما رخ های g5 و g7 مانع این کار می شوند. در این مسئله از دو ترکیب استفاده می کنیم.

ابتدا با ترکیب گشودن راه Rc5 ، راه وزیر را باز می کنیم و جلو مات شدن خودمان را می گیریم و زمانی که رخ ما را زد، از ترکیب تخلیه خانه با Rh7 استفاده می کنیم.

 

 

 

تکلیف

آموزش گشودن راه در شطرنج در مباحث آموزشی مدرسه شطرنج

1.Bc7!

گاهی اوقات شطرنجبازان با حالت هایی روبرو می شوند که اگر مهره خودی جلو راه را نبسته باشد،

فرصت مات کردن حریف یا جلو افتادن را داریم که گاهی اوقات می توانند از ترکیب گشودن راه استفاده کنند.

در دیاگرام فوق اگر فیل سفید در خانه e5 نباشد، با رخ Re8+ می توانیم وزیر را بگیریم.

سپس با گشودن راه و Bc7 هم یک تهدید به وزیر ایجاد می کنیم و فرصت دفاع کردن نمی دهیم و هم راه رخ را باز می کنیم.

سیاه اگر با وزیر بزند با حرکت d8=Q و اگر با رخ بزند با حرکت Re8+ پاسخ می دهیم.

 

تکلیف

آموزش ترکیب برای " گشودن راه "

 

 1.Bc4!   Rxc4                           

                              2.Qg6+   Kg8

                                   3.Qxg7#

 

 

 

علائم اختصاری: علائمی هستند که به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

 

فرانسوی                            انگلیسی

وزیر  Q                                     D

شاه   K                                     R

رخ     R                                     T

اسب  N                                    C

فیل   B                                      F   

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا