آموزش ترکیب برای “تخلیه خانه”

از سری آموزش های گام به گام باشگاه شطرنج ایران ( خانه و مدرسه شطرنج مشهد )، در خدمت علاقمندان به شطرنج ( کودکان و بزرگسالان) و کاربران سایت هستیم. آموزش امروز ما در خصوص آموزش ترکیب با موضوع “تخلیه خانه” می باشد.

هدف این ترکیب، تخلیه یک خانه با قربانی سوار یا پیاده است، تا مهره خودی دیگری از آن خانه استفاده کند.

مثال 1.(به نمودار نگاه کنید)

بوگولیوبوف-کاپابلانکا

بادکیسینگن،1928

آموزش ترکیب برای تخلیه خانه با پوزیسیونی از بوگولیوبوف-کاپابلانکا

اگر اسب در خانه e4 نبود ، سیاه با 1…e4 مات می کرد. بهترین راه برای تخلیه خانه e4 انجام حرکت  1…Nc5+است و در حرکت بعد، سیاه مات می کند.

مثال2.

آموزش ترکیب برای تخلیه خانه شطرنج

1.f6  Bxf6    2.Rf5 

در ادامه آموزش شطرنج با موضوع ترکیب تخلیه خانه و دیاگرام روبه رو بازیکن سفید متوجه شده که اگر پیاده خانه f5 نبود

می توانست با حرکت Rf5 حمله دو جانبه انجام بدهد سپس با حرکت f6 خانه f5را برای رخ خود خالی می کند.

مثال3. 

آموزش ترکیب برای تخلیه خانه در مباحث آموزشی مدرسه شطرنج

.Rh7+~    2.Qg7#…1

دیاگرام رو به رو که در کلاس شطرنج مشهد بسیار استفاده می شود، اگر درخانه g7 مهره ای نبود سفید با مهره Qg7 مات می کرد

اما رخ سفید خانه g7 را اشغال کرده است پس بازیکن سفید با قربانی رخ و Rh7 خانه را تخلیه می کند.

مثال 4.

ترکیب تخلیه خانه در مباحث آموزشی باشگاه شطرنج مشهد

                            1…Qe1+!   2.Rxe1    Nf2+  

                        3.Kg1   Nxh3+   4.gxh3  hxg6

                             با برتری قوا برای سیاه

در شکل رو به رو بازیکن سیاه در وضعیت بدی قرار گرفته و امکان زدن وزیر سفید را هم ندارد

زیرا رخ سفید پیاده h7 را آچمز کرده است و تنها راه نجات از این وضعیت تخلیه خانه f2 است.

سیاه با حرکت Qe1 خانه را تخلیه کرده و سپس با Nf2+ حمله دو جانبه می کند و بعد رخ و وزیر سفید را می زند.

تکلیف

قربانی سوار در شطرنج - مباحث تخلیه خانه شطرنج

    1.d6!   Bxd6    

    یا 

   (…Nxd6)   2.Nd5   

قربانی پیاده شطرنج در مباحث تخلیه خانه شطرنج

           1…Rf3+

  در شکل رو به رو خانه e3 بسیار با اهمیت است و اگر وزیر سیاه بتواند به آن جا برسد حمله بسیار خوبی می تواند بوجود آورد

اما رخ آن خانه را اشغال کرده است پس با Rf3 خانه e3 را تخلیه کرده و بعد از gxf3 سیاه با Qe3+ تهدید مات بوجود می آورد.

علائم اختصاری: علائمی هستند که به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

فرانسوی                            انگلیسی

وزیر  Q                                     D

شاه   K                                     R

رخ     R                                     T

اسب  N                                    C

فیل   B                                      F   

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا