آموزش ترکیب با موضوع قطع ارتباط

با یکی دیگر از آموزش های گام به گام شطرنج با موضوع “قطع ارتباط” که توسط باشگاه شطرنج ایران (خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد) تنظیم گردیده است، در خدمت شما عزیزان هستیم.


در این ترکیب ها، هدف از قربانی دادن بر هم زدن هماهنگی و همکاری مهره های حریف و قطع ارتباط بین آنهاست.

با پذیرش قربانی، مهره ای شعاع عمل یا خطِ اثر مهره ای دیگر را می بندد یا ارتباط آن را قطع می کند.

 

مثال 1.

با توجه به اصول و قوانین شطرنج، ایده اصلی، قطع ارتباط در عرض هفتم و محروم کردن پیاده h7 از دفاع وزیر است.

این کار با 1.Bg7 صورت می گیرد.

 

مادرنا-ویلگاس-مادرل پلاتا،1943

ترکیب شطرنج با موضوع قطع ارتباط با پوزیسیونی از مادرنا-ویلگاس

مثال 2.

آموزش ترکیب با موضوع قطع ارتباط

1..Rc4+   2.Kd2    Rc1!بعداز     

پیاده ترفیع می یابد، زیرا عرض اول بسته می شود و ارتباط در این عرض از بین می رود.

 

در مبحث آموزش شطرنج با موضوع قطع ارتباط، حتماً باید دقت کنیم که راه مهره حریف را باید ببندیم و در این شکل پیاده h3 سیاه به عرض آخر بسیار نزدیک شده است.

اما مشکل اینجاست که در صورت h2 سفید با حرکت Rb1 پاسخ می دهد سپس ابتدا باید سعی کنیم راه رخ را به خانه h1 ببندیم.

ابتدا با Rc4+ کیش می دهیم و زمانی که شاه به خانه d2 رفت با استفاده از ترکیب قطع ارتباط و Rc1 ارتباط رخ قطع می شود.

 

مثال 3.

تاکتیک ترکیب شطرنج با موضوع قطع ارتباط در مباحث آموزشی مدرسه شطرنج

1.Be5!

(حرکت 1…Qxb2 به دلیل .Ne8  بی نتیجه است.قطر را باید بست.)

1…Rxe5    2.Ne8   Nf5    3.Nf6+   Kh8    4.Qg8#        

 

در شکل آموزشی فوق پیاده d2 سیاه بسیار خطرناک است اما سفید توانسته به شاه سیاه حمله کند و فیل g7 را آچمز کند

و سیاه قصد دارد با حرکت Qxb2 از فیل دفاع کند، سپس ابتدا از موضوع قطع ارتباط و Be5 استفاده کنیم.

و زمانیکه Rxe5 انجام شد و راه قطع شد Ne8 کرده تنها راه دفاع از فیل Nf5 و سفید از آچمزی فیل استفاده می کند و با Nf6 و در ادامه Qg8 مات می کند.ترکیب تماشایی بر اساس موضوع قطع ارتباط دوگانه.

 

مثال 4.

پایان یک بررسی از هربستمان.

آموزش ترکیب با موضوع قطع ارتباط- باشگاه شطرنج مشهد

 

1.Nc6!  Rxc6     2.a8=Q+           1…Bxc6      2.c8=Q+      

در این مسئله پیاده a7 و با c7 می خواهند ارتقا پیدا کنند اما رخ و فیل سیاه جلو راه آنها را گرفته و نمی توانند ارتقا پیدا کنند.

در باشگاه ها و مدارس شطرنج از این گونه مسائل در کلاس های آموزش ای زیاد استفاده می کنند. با حرکت Nc6 قطع ارتباط دوگانه انجام می دهند.

 


مثال 5.

ترکیب شطرنج با قطع ارتباط- خانه شطرنج مشهد

(تبدیل حرکات نیز امکان پذیر است)

2…Rxe4    3.Rf3# 

یا

2…Bxe4   3.Be1#.

در این مسئله شاه سیاه وضعیت خوبی ندارد و مهره های سیاه نمی توانند از آن محافظت کنند ابتدا با h3 شاه را به خانه g3می کشانیم

اکنون دو تهدید مات داریم با Rf3 یا Be1. اما سیاه با فیل و رخ جلوی مات کردن را گرفته، پس از قطع ارتباط دوگانه استفاده می کنیم

و Be6 انجام می دهیم.

 

تکلیف

انجام ترکیب با موضوع قطع ارتباط

1.R1e6  Bxe6  

(1…Qxe6   2.Rxe6    Bxe6   3.Qxh6  f6    4.Qg6+    Kh8    5.Bxf6+)

   2.Qxh6 

آموزش ترکیب با موضوع قطع ارتباط

1…Bd6!  2.Rxd6  h2

یا

2.Bxd6   d1=Q

 

در آموزش شطرنج با موضوع قطع ارتباط دوگانه شکل دیگری را قرار داده ایم:

پیاده های d2 و h3 سیاه نزدیک ارتقا هستند اما رخ و فیل سیاه مزاحم ارتقا هستند پس، با حرکت Bd6 راه را می بندیم.

 

 

 علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند

 

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F
 

 

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

آموزش شطرنج توسط خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا